DVDP width=

63% van de leaserijders met een elektrische auto geeft aan dat er te weinig laadpunten te vinden zijn in de wijk, zo blijkt uit onderzoek, dat ALD Automotive eind 2021 deed onder ruim 1.000 leaserijders. Naast de ruime meerderheid die vindt dat er te weinig laadpunten zijn in de woonwijk, zijn er meer uitkomsten te benoemen:

  •  60% van de leaserijders laadt elektrische auto thuis op
  •  48% rijdt door naar andere wijk om te laden
  •  64% vindt dat overheid te weinig investeert in publiek laadnetwerk
  •  Nog eens 54% vindt dat de overheid te weinig investeert in laadmogelijkheden bij bedrijven

In 2021 is de elektrische vloot in Nederland flink gestegen en ook steeds meer leaserijders maken de keuze voor elektrisch. 63% van de leaserijders met een elektrische auto geeft aan dat er te weinig laadpunten te vinden zijn in de wijk. Over het aantal laadpunten in de gemeente is zelfs 68% van de leaserijders van mening dat het er te weinig zijn. Het overgrote deel van de leaserijders zou dan ook graag zien dat de overheid meer investeert in de aanleg van publieke laadpunten. Dit en meer blijkt onder andere uit een onderzoek van ALD Automotive onder ruim 1.000 leaserijders.

Ondanks dat er in de wijk te weinig laadpunten zijn, ervaart een meerderheid (60%) van de huidige leaserijders die elektrisch rijdt het laden zelf niet als probleem. Als er wel problemen zijn met laden, is dat omdat er geen (beschikbare) laadpalen (37%) zijn of dat ze te langzaam laden (24%). Is er geen publiek laadpunt beschikbaar, dan rijden leaserijders door naar een andere wijk (48%), 13% stelt het laden uit en 17% legt, hoewel verboden, een stroomkabel over de stoep.

“We roepen al een tijd dat de ontwikkeling van de publieke laadinfrastructuur achterblijft. Dit onderzoek bevestigt onze ervaringen en vermoedens. We roepen daarom de overheid op om versneld te investeren in laadpunten – vooral in de grote steden – en het energienetwerk, gecombineerd met fiscale stimulering. Ik zie het anders niet goedkomen met de ambities op het gebied van mobiliteit in het Klimaatakkoord. In 2030 wil de overheid dat iedere nieuwe auto elektrisch is. Daarvoor moeten 1,9 miljoen laadpunten gerealiseerd worden. Een belangrijk gedeelte daarvan zijn publieke laadpalen".

EV-rijders vinden dat er te weinig in het publieke laadnetwerk wordt geïnvesteerd

De meeste EV-rijders laden hun auto thuis op (60%) of in de straat (18%). Slechts 15% doet dat op het werk. 64% van de leaserijders vindt dat er te weinig geïnvesteerd wordt door de overheid in het publieke laadnetwerk. Dat geldt overigens ook voor laadvoorzieningen bij bedrijven. Door meer in laadpunten te investeren bij bedrijven, kan de druk op het publieke laadnetwerk weggenomen worden. Ruim 54% verwacht ook hier een rol van de overheid.

Laadkosten groot voordeel

De huidige generatie EV-rijders is heel positief over laadkosten. Dat laden goedkoper is dan tanken, geldt in 44% van de gevallen ook als een van de grootste voordelen van het elektrisch rijden. Dat de brandstofprijzen nu zo hoog zijn, speelt hier natuurlijk ook een rol. Momenteel geeft ruim de helft van de leaserijders aan dit aspect mee te nemen in de overweging om als volgende auto voor een elektrische auto te kiezen (52%). 

Lees ook: Elektrisch laden en ook betaald parkeren

63% van de leaserijders met een elektrische auto geeft aan dat er te weinig laadpunten te vinden zijn in de wijk.
Print Friendly, PDF & Email