GRP width=

De controle op de uitstoot van fijn stof zal uitgevoerd worden met een PN-meter die het aantal stofdeeltjes meet dat de roetfilter niet tegenhoudt.

Vanaf 1 juli 2022 zullen de technische keuringscentra de uitstoot van dieselmotoren controleren. De test wordt gelijktijdig in de drie gewesten en met dezelfde drempelwaarden ingevoerd. De ongefilterde, fijne deeltjes die vrijkomen bij de verbranding in dieselmotoren zijn bijzonder schadelijk en worden door de WHO als kankerverwekkend geclassificeerd.

Volgens Dr Patricia Palacios, werkzaam in Cliniques Universitaires St-Luc, is  de luchtvervuiling een probleem voor de volksgezondheid omdat het een aanzienlijke invloed heeft op de gezondheid van patiënten. België kent ongeveer 9000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar als gevolg van fijn stof, verergering van astma, verslechtering van hart- en vaatziekten, toename van neurologische aandoeningen bij kinderen en ouderen. Kinderen en kwetsbare personen worden als eerste getroffen. Die gevolgen, en de gezondheidskosten die daaraan verbonden zijn rechtvaardigen ten volle het nemen van maatregelen om de belangrijkste bronnen van vervuiling steeds verder terug te beperken.

De nieuwe controle heeft betrekking op alle voertuigen van categorie M1 (personenvervoer) en N1 (goederenvervoer) met een emissienorm va ten minste Euro 5. De andere types voertuigen zullen in de nabije toekomst dezelfde test ondergaan.

"De afgelopen tien jaar is de uitstoot van fijn stof door het wegvervoer gedaald, grotendeels als gevolg van het wijdverbreide gebruik van roetfilters in alle dieselvoertuigen. Wanneer ze correct werken, zijn deze filters doeltreffend, maar wanneer ze beschadigd, versleten of zelfs volledig verwijderd zijn, kan het aantal uitgestoten deeltjes enorm stijgen: voertuigen kunnen dan tot 500 keer meer roetdeeltjes uitstoten dan met een goed werkend filter. Vanaf 1 juli 2022 zullen tijdens de technische controle systematisch tests worden uitgevoerd bij alle personen- en bestelwagens met een dieselmotor van de Euro 5a-norm en recenter. Dit is uitstekend nieuws voor de longen van de Brusselaars en alle Belgen",

De nieuwe controle heeft betrekking op alle voertuigen van categorie M1 (personenvervoer) en N1 (goederenvervoer) met een emissienorm va ten minste Euro 5. De andere types voertuigen zullen in de nabije toekomst dezelfde test ondergaan.

De drempelwaarden zijn de volgende:

  • Een meetresultaat onder 250.000 fijnstofdeeltjes/cm³ betekent dat het voertuig voldoet tot aan de volgende technische controle.
  • Een meetresultaat tussen 250.000 en 1.000.000 fijnstofdeeltjes/cm³ geeft aanleiding tot een opmerking zonder boete en zonder een verplichting tot herstelling of een nieuwe controle, maar de werking van de roetfilter moet wel in de gaten worden gehouden.
  • Een meetresultaat boven 1.000.000 fijnstofdeeltjes/cm³ betekent dat de filter stuk is of ontbreekt. Dit levert een rode kaart en een rijverbod op, samen met de verplichting het voertuig na herstelling opnieuw te laten controleren.

"De prijs zal niet veranderen, hij blijft schommelen tussen 47 en 53 euro afhankelijk van het type voertuig,"

Wat zijn de concrete gevolgen?

De test zal niet lang duren en niet schadelijk zijn voor de motor die 30 seconden stationair moet draaien. De drempel van 250.00 stofdeeltjes/cm³ is zeer redelijk: bij een goed onderhouden voertuig is dit bijna nul. In eerste instantie is het doel van deze controles op te treden tegen personen die frauderen, onder meer door de roetfilter te verwijderen.

Gerelateerde artikelen:
Print Friendly, PDF & Email