Print Friendly, PDF & Email

Zelfs met gierende personeelstekorten lijken werkgevers niet bereid met verbeteringen te komen.

Afgelopen vrijdag ging een delegatie van de FNV, samen met de CNV, weer in gesprek met de werkgevers om te onderhandelen over de nieuwe CAO Zorgvervoer en Taxi. Dit waren de eerste onderhandelingen sinds de zomer en gezien de stijgende inflatie, hadden ze één prioriteit: financiële zekerheid  voor de leden creëren. De bonden geven aan dat, door de torenhoge energierekeningen en dure boodschappen, het al lang niet meer mogelijk is om rond te komen voor veel van hun leden, zelfs met alle extra uren.

eisenpakket

De onderhandelingen zijn in mei begonnen zijn met een stevig eisenpakket van 18 punten ter verbetering van de nieuwe CAO. Na 6 onderhandelingsrondes geven de vakbonden aan weinig beweging vanuit de werkgevers te ervaren. Zelfs met gierende personeelstekorten lijken werkgevers niet bereid met verbeteringen te komen. FNV ervaart deze houding als dat werkgevers niet zien dat een goede CAO noodzakelijk is om nieuwe collega’s aan te trekken en belangrijker nog, om ze binnen te houden.

doorschuiven

Daarom kwamen ze vrijdag met een voorstel in een poging een stap richting de werkgevers te zetten. De bonden zijn bereid een groot aantal punten op te schuiven naar de onderhandelingen van volgend jaar. Maar alléén als de werkgevers met de volgende kernpunten over de brug komen. Een automatische prijs compensatie (APC) zodat de lonen jaarlijks worden verhoogd en de koopkracht niet meer achteruitloopt.

De APC voor de cao 2023 willen zij als volgt inzetten: een minimumloon van €14 per uur waar €14 de eerste loontrede in het nieuwe loongebouw wordt en alle andere treden meestijgen. Bij ziekte willen de bonden vanaf de eerste dag 100% doorbetaling en het afschaffen van wachtdagen. Wat arbeidstijd betreft wil men een gelijke behandeling van arbeidstijd voor rijdend en niet rijdend personeel.

(Tekst loopt door onder de foto)
Om de druk op te voeren organiseren ze een CAO strategiebijeenkomst op zaterdag 1 oktober voor FNV leden.

Ook bij de werkgevers staan alle signalen op rood. Gelet op het overleg met de vakbonden van afgelopen week werd besloten de KNV klankbordgroep vergadering om te zetten naar een formele algemene ledenvergadering van KNV Zorgvervoer en Taxi. Gezien de laatste ontwikkelingen is het van groot belang dat zoveel mogelijk leden deelnemen aan deze algemene ledenvergadering en de branchevereniging een ruim door de leden gedragen standpunt kan innemen.

acties

Werkgevers bieden 8% loonsverhoging en zijn hiermee nog steeds 7% verwijderde van minimaal €14 per uur.  Tevens houden ze vast aan de huidige loondoorbetaling bij ziekte. Dit houdt voor de bonden nog steeds een strafkorting op het loon van de leden in wanneer die ziek zijn. Ook betekent dit dat wachtdagen waarbij men geen loon ontvangt intact blijven.

Werkgevers willen ook dat de oude verloonde tijd weer terug komt in de cao waarbij er maximaal 6 onderbrekingen mogen plaatsvinden op standplaats met een ongelimiteerde tijd. Dit houdt in dat als er geen ritten zijn voor een chauffeur het geen betaalde tijd wordt. Om de druk op te voeren organiseren ze een CAO strategiebijeenkomst op zaterdag 1 oktober voor FNV leden.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket