Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Dankzij het zachte weer in 2022 kon Brussel Mobiliteit de asfalteringsperiode (tussen eind maart en eind oktober) optimaal benutten om heel wat volledige weggedeeltes te herstellen.

Met het zakken van de temperaturen sluit Brussel Mobiliteit het asfaltseizoen van 2022 af. Het was een goed jaar en voor 2023 staan al heel wat asfalteringen gepland. Dankzij het zachte weer in 2022 kon Brussel Mobiliteit de asfalteringsperiode (tussen eind maart en eind oktober) optimaal benutten om heel wat volledige weggedeeltes te herstellen.

"We investeren jaarlijks 10 miljoen in het onderhoud van onze wegen en fietspaden. Dat is belangrijk, want de kwaliteit van de wegen is niet alleen belangrijk voor het comfort, maar ook voor de veiligheid van iedereen: voetgangers, fietsers, motorrijders en automobilisten. Deze ingrepen vormden ook een gelegenheid om verbeteringen aan te brengen: plaatsing van vluchtheuvels en Berlijnse kussens om de verkeersveiligheid te verbeteren, okerkleurige fietspaden, nieuwe soorten paaltjes en afscheidingen om de fietspaden veiliger te maken, enz."

"Door op grote schaal volledige trajecten te asfalteren, verbetert de algemene toestand van het gewestelijk wegennet enorm. Daarom handelen we meer proactief waardoor we minder kleine, plaatselijke en relatief dure herstellingen moeten uitvoeren. We grijpen de asfaltering ook systematisch aan om kleine verbeteringen aan te brengen die de veiligheid van alle weggebruikers ten goede komen. Ik ben dan ook trots op het geleverde werk!"

(Tekst loopt door onder de foto)
Met het zakken van de temperaturen sluit Brussel Mobiliteit het asfaltseizoen van 2022 af.

Enkele voorbeelden van interventies die plaatsvonden in 2022: Eugene Plaskylaan, Winston Churchilllaan, Lenniksebaan, Redersplein, Vorsterijlaan, verschillende tunnels,… Elke zomer worden alle gewestwegen gecontroleerd op de kwaliteit van het wegdek, zodat het programma voor het daarop volgende jaar vastgesteld kan worden. Zo staan in 2023 onder meer de Budasesteenweg, de Koning Albert II-laan tussen het Bolivarplein en de Boudewijnlaan, de Diamantlaan, de afrit E40 naar de Kolonel Bourglaan en de Woluwelaan tussen de Marcel Thirylaan en de gewestgrens op het programma.

Naast de grote geplande asfalteringen worden voortdurend reparaties uitgevoerd wanneer zich op het wegennet specifieke problemen voordoen. Het gaat dan om het herstellen van putten en scheuren in het wegdek, het vastzetten van riooldeksels, enz. Deze problemen kunnen gemeld worden via FixMyStreet, maar Brussel Mobiliteit heeft ook eigen weginspecteurs die deze problemen opsporen en opvolgen.

Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen wordt de asfaltering van grote weggedeeltes zoveel mogelijk ’s nachts en in het weekend gepland. In het seizoen worden alle asfalteringen aangekondigd op de website van Brussel Mobiliteit.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket