Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Doe niet aan zwartrijden, dan is er geen enkel probleem, ook wanneer er geen uitvoeringsbesluit werd uitgevaardigd door de minister.

De Antwerpse jeugdrechtbank gaf aan dat er geen wettelijke basis om minderjarigen te beboeten voor zwartrijden en heeft een boete van 81 euro voor zwartrijden door een minderjarige vernietigd. Volgens de jeugdrechtbank in Antwerpen is het niet eerste keer dat een jeugdrechter een boete wegens zwartrijden heeft vernietigd, omdat er geen uitvoeringsbesluit werd uitgevaardigd door de minister. 

"De regelgeving dateert al van de vorige legislatuur. Begin dit jaar werd ons door de ombudsman gemeld dat er geen uitvoeringsbesluit was. Wij hebben dan onmiddellijk het nodige gedaan om dat uitvoeringsbesluit klaar te maken, maar het is nog niet gepubliceerd in het Staatsblad. We hebben het Staatsblad nog eens gevraagd om dit met spoed te behandelen."

Het vonnis van de rechtbank was duidelijk. In de wet waarop De Lijn zich beroept staat dat de ministers van de Vlaamse regering duidelijk moeten zeggen hoe hoog de boete van De Lijn mag zijn als je geen geldig ticket hebt. De jeugdrechtbank vond echter nergens een uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering daarover terug.

“Het is niet aan De Lijn om de leemte die de Vlaamse regering blijkbaar heeft gelaten op eigen houtje in te vullen”, klonk het in het vonnis. “Er is vandaag geen enkele wettelijke basis voor De Lijn om minderjarigen administratieve geldboetes voor zwartrijden op te leggen.”

aanleiding

Eerder werd door controleurs van De Lijn een proces-verbaal opgesteld van 81 euro. Later volgde nog een aanmaning van een deurwaarderskantoor van bijna 140 euro. Er werd beroep aangetekend tegen de boete bij de jeugdrechtbank en met succes, want die oordeelde dat De Lijn haar helemaal geen geldboete had mogen opleggen. 

Lees ook  Incidenten op Vechtdallijn: stijging van zwartrijden en geweld tegen treinpersoneel

Een boete bij De Lijn kan oplopen van 20 euro tot 500 euro en hangt af van je overtreding ( type 1 , type 2 of type 3 ), je leeftijd en of je in de afgelopen 12 maanden al een boete kreeg.

Gerelateerde artikelen: