Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

In het huidige economische klimaat zijn investeerders terughoudend om in deelbedrijven te investeren.

Deelmobiliteit speelt een belangrijke rol in de mobiliteitstransitie voor het leefbaarder maken van steden en regio’s. Ondanks HTM blijft geloven in deelmobiliteit, besloot het vervoersbedrijf toch om te stoppen met het aanbieden van fietsen in combinatie met het openbaar vervoer per tram of bus. Daar waar dat kon en rendabel zou zijn voor HTM, zou het bedrijf zich hiervoor blijven inzetten. 

Maar helaas bleef dat beperkt tot Zoetermeer. HTM stopte op 1 februari 2023 met de HTM Fiets in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. De belangrijkste reden is dat het aantal ritten dat met de HTM Fiets werd gemaakt achterbleef bij de verwachtingen en daarmee niet rendabel was. HTM introduceerde de HTM Fiets in mei 2019 als aanvulling op haar openbaar vervoer. 

(Tekst loopt door onder de foto)

Van OV-aanbieders wordt nu al min of meer verwacht dat ze in hun MaaS apps straks ook aanbod hebben. Het aanbod van deelfietsen en scooters is een aantrekkelijk alternatief voor de bus. Maar de grote vraag is of openbaar vervoersbedrijven zitten te wachten op al die deelmobiliteit. Geen volle bus of vele stops op haltes, maar hun klanten zien zoeven in de frisse lucht door de straten. 

Deelscooters zijn een ramp voor een stad, het geeft overlast en is oorzaak van verrommeling.

Stof tot nadenken. Het openbaar vervoer, de hub en deelmobiliteit kunnen samen het mobiliteitslandschap veranderen en zo die fossiele eigen bezitters van een auto tot nieuw gedrag verleiden. Of dat voor de OV aanbieders zelf nu direct zo voordelig is, lijkt nog best onzeker.

Lees ook  Teleurgesteld: Cargoroo bakfiets niet veilig voor kleinkinderen

toekomst

Aanbieders hebben het moeilijk om stakeholders te blijven overtuigen dat hun investeringen ooit renderen. We zien nu al de afbouw van deelmobiliteit en faillisementen. Maar, niet iedereen treurt om het verdwijnen van de deelmobiliteit uit het stadsbeeld. Velen zien de deelfietsen en scooters als een overlast. Toch is die overlast een essentieel onderdeel van de transitie richting een duurzaam mobiliteitssysteem.

Bij het implementeren van deelmobiliteit, zoals deelfietsen en scooters, is in het begin vaak sprake van hinder in de openbare ruimte. Stoepen worden geblokkeerd wat voor veel ouderen of rolstoelgebruikers hinderlijk is. Dit neemt in de loop der tijd wel iets af maar gemeenten kunnen dit voorkomen door betere richtlijnen te bepalen waar aanbieders moeten aan voldoen. 

We moeten ook rekening houden met de ontwikkelfase waarin deelmobiliteit en MaaS zich bevinden en nog wel even begrip hebben voor de innovatiefase waarin we ons bevinden.

In de toekomst gaan we steeds meer hubs zien verschijnen. Deze mobiliteitshub brengt verschillende vervoerswijzen samen. De bedoeling is om een divers mobiliteitsaanbod ter beschikking te stellen, zodat gebruikers zich flexibel kunnen verplaatsen zonder het privé-bezit van een wagen. Denk dus aan autodelen en fietsdelen, met een slimme aansluiting op het openbaar vervoer. 

Gerelateerde artikelen:
DVDP
Lees ook  Teleurgesteld: Cargoroo bakfiets niet veilig voor kleinkinderen