Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De deal markeert het laatste akkoord over de transportvoorstellen binnen het 'Fit for 55'-pakket.

De Commissie is verheugd over het onlangs tussen het Europees Parlement en de Raad bereikte politieke akkoord over het ReFuelEU luchtvaartvoorstel. Zodra de nieuwe regels van kracht zijn, zullen ze helpen de luchtvaartsector koolstofvrij te maken door van brandstofleveranciers te eisen dat ze vanaf 2025 in toenemende mate duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF) mengen met kerosine.

Deze maatregel alleen zal naar verwachting de CO2-emissies van vliegtuigen tegen 2050 met ongeveer tweederde verminderen in vergelijking met een ‘geen actie’-scenario, en voordelen opleveren voor het klimaat en de luchtkwaliteit door de niet-CO2-emissies te verminderen.

De deal markeert het laatste akkoord over de transportvoorstellen binnen het ‘Fit for 55’-pakket. Afspraken over geactualiseerde regels voor emissiehandel in de luchtvaartsector en in de maritieme sector, over het bevorderen van duurzame brandstoffen voor de scheepvaart en over de versnelde inzet van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen zijn al bereikt. 

Toenemende hoeveelheden duurzame vliegtuigbrandstoffen

De nieuwe regels vereisen:

  1. Leveranciers van vliegtuigbrandstof moeten een minimumaandeel SAF op EU-luchthavens leveren, beginnend bij 2% van de totale geleverde brandstof in 2025 en oplopend tot 70% in 2050. De nieuwe vliegtuigbrandstofblend van de EU zal ook een minimumaandeel van de modernste en milieuvriendelijkste synthetische brandstoffen moeten bevatten, dat in de loop van de tijd zal toenemen.
  1. vliegtuigexploitanten die vanaf EU-luchthavens vertrekken om alleen de brandstof te tanken die nodig is voor de vlucht, om emissies te voorkomen die verband houden met extra gewicht of koolstoflekkage veroorzaakt door ’tanken’-praktijken (opzettelijk overtollige brandstof meenemen om tanken met SAF te vermijden).
  1. Luchthavens om ervoor te zorgen dat hun tankinfrastructuur beschikbaar en geschikt is voor SAF-distributie.
Lees ook  Puzzelen: Prorail en vakbonden bereiken akkoord over nieuwe cao
(Tekst loopt door onder de foto)
Zodra de nieuwe regels van kracht zijn, zullen ze helpen de luchtvaartsector koolstofvrij te maken door van brandstofleveranciers te eisen dat ze vanaf 2025 in toenemende mate duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF) mengen met kerosine.

Het bijmengmandaat heeft betrekking op biobrandstoffen, gerecycleerde koolstofbrandstoffen en synthetische vliegtuigbrandstoffen (e-brandstoffen) in overeenstemming met de richtlijn hernieuwbare energie, maar sluit voedsel- en voedergewassen uit, ter ondersteuning van duurzaamheidsdoelstellingen. Aangezien het in de hele EU van toepassing zal zijn, zal het nieuwe mandaat zorgen voor een gelijk speelveld binnen de interne markt van de EU, rechtszekerheid bieden aan brandstofproducenten en helpen om grootschalige productie over het hele continent op gang te brengen. Het zal ook de energiezekerheid van de EU vergroten door de afhankelijkheid van energieproducten uit derde landen te verminderen en duizenden nieuwe banen in de energiesector te creëren. De luchtvaartmaatschappijen van de EU zullen in de hele EU toegang krijgen tot steeds grotere hoeveelheden duurzame vliegtuigbrandstof. 

Volgende stappen

Het politieke akkoord dat onlangs bereikt is moet nu formeel worden goedgekeurd door het Parlement en de Raad. Zodra dit proces is voltooid, zal de nieuwe wetgeving worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en met onmiddellijke ingang in werking treden.

Achtergrond

Deze overeenkomst is een belangrijke stap in de richting van de tenuitvoerlegging van het wetgevingspakket ‘Fit for 55’ van de Commissie en zal helpen de klimaatambities van de EU in het kader van de Europese Green Deal te verwezenlijken.

De luchtvaartemissies in Europa zijn tussen 2013 en 2019 met gemiddeld 5% jaar-op-jaar gestegen. Hoewel de luchtvaartemissies tijdens de pandemie dramatisch dalen, wordt verwacht dat ze nog steeds verder zullen toenemen. De verhoogde klimaatambitie van de luchtvaartsector zal van cruciaal belang zijn voor de EU om haar klimaatdoelstellingen in het kader van de Overeenkomst van Parijs te halen en de Europese Green Deal te verwezenlijken.

Lees ook  Puzzelen: Prorail en vakbonden bereiken akkoord over nieuwe cao

Om klimaatneutraliteit te bereiken, moet de EU de transportemissies tegen 2050 met 90% verminderen (ten opzichte van het niveau van 1990). RefuelEU Aviation zal de luchtvaartsector helpen om dat doel te bereiken, samen met de herziene regels voor het EU-emissiehandelssysteem in de luchtvaartsector, aldus de Europese Commissie

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket