Print Friendly, PDF & Email
Chiron

De Lijn maakt gebruik van verhoogde overheidsfinanciering om het 50 jaar oude netwerk te moderniseren en voor te bereiden op de toekomst.

De Lijn, de Vlaamse openbare vervoermaatschappij, heeft plannen aangekondigd om een ingrijpende renovatie te ondergaan aan de Antwerpse premetro, met werkzaamheden die gepland staan te beginnen in 2026. Het project komt op een cruciaal moment, aangezien het netwerk de 50-jarige leeftijd nadert en tekenen van slijtage vertoont. De focus van de vernieuwing zal liggen op zowel de Linkeroever als de Rechteroever van de stad. De maatregel is bedoeld om de dienstverlening te garanderen voor de komende decennia, in het licht van toenemende bezorgdheden over comfort en veiligheid.

De plannen voor renovatie worden ondersteund door een toename in overheidsfinanciering voor traminfrastructuur. De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, heeft in het verleden de nadruk gelegd op de behoefte aan investeringen in het tramnetwerk. Dit heeft geresulteerd in een financiering van 30 miljoen euro in 2022, een bedrag dat naar verwachting zal stijgen tot 45 tot 50 miljoen euro in de komende jaren. Naast de renovatie van de premetro, zijn er ook plannen om de laatste premetrotunnel en vier stations te voltooien en 58 nieuwe tramvoertuigen aan te schaffen voor de regio Antwerpen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Lydia Peeters
Foto: Lydia Peeters - Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

De renovatie maakt deel uit van een bredere inhaaloperatie die De Lijn momenteel uitvoert in stedelijke gebieden zoals Antwerpen en Gent, evenals aan de kust. De prioritering van de te renoveren tracédelen wordt bepaald door een analyse die rekening houdt met diverse factoren, waaronder de ouderdom van de sporen, gebruiksfrequentie, milieu-overwegingen, wetgeving en strategisch belang.

Wat de technische aspecten betreft, heeft De Lijn gekozen voor een ‘slab track’-systeem voor de renovatie. Dit houdt in dat het huidige ballastbed zal worden vervangen door een betonnen draagstructuur, waaraan de sporen worden bevestigd. Dit systeem biedt voordelen op het gebied van onderhoud en duurzaamheid.

Toch zal de grootschalige renovatie niet zonder hindernissen zijn. Het werk zal tijdelijke onderbrekingen in de dienstverlening met zich meebrengen, waarbij de vervoermaatschappij heeft beloofd te zullen voorzien in ‘minder-hinder-maatregelen’. Er zal onder andere worden ingezet op combimobiliteit en de beschikbaarheid van openbaar vervoer aan de Scheldekruisingen om de impact op de reizigers zoveel mogelijk te minimaliseren.

De renovatie zal worden uitgevoerd in drie fasen, te beginnen in 2026 en doorlopend tot en met 2027. De werkzaamheden zullen zowel de Linkeroever als de Rechteroever van Antwerpen aantasten en tijdelijke onderbrekingen van de dienstverlening zijn onvermijdelijk.

Gerelateerde artikelen:
GRP