DISPATCH

Nieuwe regelgeving maakt retrofit van voertuigen met verbrandingsmotor naar elektrische aandrijving mogelijk in Vlaanderen.

Onder leiding van minister Lydia Peeters van Mobiliteit en Openbare Werken, werd in de Vlaamse Regering de beslissing genomen voor extra promotie van duurzame mobiliteit in Vlaanderen. Dit initiatief stelt erkende fabrikanten in staat om voertuigen met een verbrandingsmotor, zoals auto’s, vrachtwagens en motorfietsen, om te bouwen naar elektrische of waterstof-brandstofcelvoertuigen. Deze stap, die eind 2023 van kracht wordt, volgt op de introductie van een wettelijk kader door de federale overheid in juni 2023.

De focus op het verbeteren van de luchtkwaliteit en het vergroenen van het wagenpark in Vlaanderen wordt onderstreept door de inspanningen van de regering. Dit wordt verder onderbouwd door de invoering van de retrofitmogelijkheid, een proces dat eerder in landen zoals Frankrijk al was geïntroduceerd, maar in België nog ontbrak. Met de nieuwe regelgeving kunnen erkende fabrikanten hun aanvragen indienen via het online systeem FASTLANE van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Belangrijk is dat de ombouw van voertuigen naar elektrische aandrijving strikte veiligheidsvoorschriften moet volgen. Zo is het van essentieel belang dat de maximale massa van het oorspronkelijke voertuig niet wordt overschreden om de veiligheid van inzittenden, andere weggebruikers en hulpdiensten te waarborgen. Overschrijding van deze massa kan immers leiden tot problemen met stabiliteit, stuurgedrag en remcapaciteit.

De goedkeuringsprocedure van een retrofit voertuig wordt beheerd door de gewesten, na de controle van de technische en administratieve eisen door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Met de definitieve goedkeuring van deze voorschriften door de Vlaamse Regering, en de verwachte publicatie in het Belgisch staatsblad tegen het einde van dit jaar, wordt een nieuw tijdperk van duurzame mobiliteit in Vlaanderen ingeluid.

Door het mogelijk te maken om bestaande voertuigen om te bouwen naar elektrische of waterstof-brandstofcelaandrijvingen, wordt een alternatief geboden voor de aanschaf van geheel nieuwe elektrische voertuigen. Dit kan aantrekkelijk zijn voor z

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: Pitane Blue - VW

Het belang van veiligheid in dit proces kan niet genoeg worden benadrukt. De technische eisen waar voertuigen aan moeten voldoen worden vastgesteld door de FOD Mobiliteit en Vervoer, op basis van Europese regelgeving. Deze eisen garanderen dat retrofit-voertuigen veilig zijn voor zowel de bestuurder als voor andere weggebruikers. De homologatie door de gewesten zorgt ervoor dat deze voertuigen voldoen aan zowel nationale als regionale normen en voorschriften.

Lees ook  Vlaanderen accelereert naar emissievrij openbaar vervoer met nieuwe e-bussen

Minister Peeters benadrukt de relevantie van het retrofit-programma door te wijzen op de groeiende vraag naar elektrische voertuigen. Deze stap wordt gezien als een cruciale ontwikkeling om te voldoen aan zowel de behoeften van de industrie als de milieuverplichtingen. Door retrofit mogelijk te maken, biedt ze een praktische en innovatieve oplossing voor de uitdagingen die gepaard gaan met de overstap naar elektrische voertuigen. Dit toont een helder begrip van de complexe balans tussen economische ontwikkeling en milieubescherming.

Daarnaast benadrukt ze de noodzaak van het naleven van strikte veiligheidsvoorschriften bij het ombouwen van voertuigen. Deze focus op veiligheid is een cruciaal aspect van haar beleid, aangezien het de zorgen van het publiek rondom de stabiliteit, besturing en remcapaciteit van omgebouwde voertuigen adresseert. Het feit dat Peeters hier specifiek op ingaat, toont aan dat ze de complexiteit en de mogelijke risico’s van het retrofit-proces begrijpt.

(Tekst loopt door onder de foto)
GRP

Retrofit

Het concept van retrofit, het ombouwen van bestaande voertuigen met een verbrandingsmotor naar elektrische of waterstof-brandstofcelvoertuigen, vertegenwoordigt een belangrijke evolutie in de automobielindustrie en duurzame mobiliteit. Deze aanpak biedt een alternatief voor de aanschaf van volledig nieuwe elektrische voertuigen en speelt een cruciale rol in de transitie naar een duurzamere toekomst.

Retrofit draait om het vervangen van de traditionele benzine- of dieselmotoren door elektrische motoren of waterstof-brandstofcellen. Dit proces omvat ook de installatie van bijbehorende onderdelen zoals batterijen, elektrische bedrading, en soms zelfs het herontwerpen van bepaalde delen van het voertuig om ruimte te maken voor deze nieuwe componenten. Naast de technische aanpassingen worden ook de software en besturingssystemen van het voertuig aangepast om de nieuwe elektrische aandrijving te ondersteunen.

Lees ook  Baanbrekende vervoerstechnologie Helmond bekroond met Urban C-ITS 2023

Deze ombouw biedt verschillende voordelen. Ten eerste helpt het bij het verlengen van de levensduur van bestaande voertuigen, wat economisch voordelig kan zijn voor eigenaren en bijdraagt aan de vermindering van afval en de behoefte aan nieuwe grondstoffen. Daarnaast kan retrofit bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot en luchtvervuiling, aangezien elektrische voertuigen geen emissies produceren tijdens het rijden.

Een belangrijk aspect van het retrofit-proces is echter de naleving van veiligheidsnormen. Het ombouwen van een voertuig brengt technische uitdagingen met zich mee, waaronder het behoud van de structurele integriteit van het voertuig en het garanderen van de veiligheid van de inzittenden en andere weggebruikers. De maximale massa van het voertuig mag bijvoorbeeld niet overschreden worden, omdat dit de stabiliteit en remcapaciteit kan beïnvloeden.

Gerelateerde artikelen:
Chiron
Print Friendly, PDF & Email