BLUE

De Lijn strijdt met verstoorde diensten door vakbondsacties, communicatie via app en website vitaal voor reizigers.

De staking van het gemeenschappelijke vakbondsfront in West-Vlaanderen, bestaande uit ACV, ACOD en ACLVB, veroorzaakt al meerdere dagen verstoringen in het openbaar vervoer. Aanvankelijk was de staking gepland voor donderdag, maar de vakbonden hebben de actie uitgebreid tot en met dinsdag 14 november. De late beslissing van de vakbonden heeft De Lijn voor uitdagingen gesteld om haar reizigers tijdig te informeren over de gewijzigde dienstregelingen. Vrijdag was de impact op het bus- en tramverkeer aanzienlijk, met een reductie van de dienstverlening tot het niveau van de dag voordien.

Het weekend brengt een gemengd beeld met zich mee: terwijl sommige regio’s zoals de Westhoek en Brugge een duidelijk verminderde dienstverlening ervaren, lijkt de Kusttram en andere buslijnen aan de kust en in Kortrijk minder beïnvloed. De verwachting is dat op maandag en dinsdag het normale dienstrooster geleidelijk zal hervatten, met minimale verstoringen tegen het einde van de stakingsperiode.

De Lijn communiceert proactief over de wijzigingen door niet-rijdende ritten direct uit de routeplanner te verwijderen en adviseert reizigers om voor vertrek de actuele reisinformatie te raadplegen. Desondanks is er begrijpelijke frustratie onder de reizigers over de aanhoudende stakingen en de daaruit voortvloeiende hinder.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: Pitane Blue - Vlaamse kusttram De Lijn

De staking die zich uitstrekt over het weekend, brengt een veranderd vervoersbeeld met zich mee, waarbij sommige gebieden, zoals de Westhoek en Brugge, meer verstoringen ervaren dan andere.

Het bedrijf heeft gereageerd door ritten die getroffen zijn door de staking onmiddellijk uit de routeplanner te verwijderen, waardoor reizigers aangewezen zijn op real-time updates via de app en website van De Lijn. Deze benadering toont een inzet voor nauwkeurige informatievoorziening en flexibiliteit in reactie op de dynamische situatie.

Lees ook  Spoorbonden zetten door en NMBS reizigers zijn wederom de dupe

De impact van de staking wordt niet alleen gevoeld door de dagelijkse pendelaars maar trekt ook de aandacht naar bredere kwesties, zoals de discussie rond arbeidsvoorwaarden en investeringen in openbaar vervoer. De situatie onderstreept het belang van een dialoog tussen vervoersmaatschappijen en werknemersorganisaties en de noodzaak voor continue aanpassing in serviceplanning om te voldoen aan de veranderende omstandigheden binnen de sector.

Gerelateerde artikelen:
Chiron
Print Friendly, PDF & Email