Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De invoering van de tweede fase van het nieuwe net is de grootste netwerkaanpassing in de geschiedenis van De Lijn.

De ambitieuze herziening van het Vlaamse openbaar vervoernetwerk, ingezet door De Lijn, bereikte een nieuwe mijlpaal met, naar eigen zeggen, de succesvolle uitrol van fase 2 begin 2024. Deze fase markeert een belangrijke stap in de richting van een efficiënter, responsiever en gebruikersvriendelijker systeem dat antwoord biedt op de hedendaagse mobiliteitsuitdagingen. Met 89% van het nieuwe netwerk reeds zichtbaar op het terrein, tonen de eerste weken na implementatie bemoedigende signalen van reizigersgroei en een toename in de tevredenheid, ondanks de gigantische omvang van de operatie, beschouwd als de grootste netwerkaanpassing in de geschiedenis van De Lijn.

De strategische focus ligt op het verbeteren van de connectiviteit en het aanbieden van flexibele vervoersopties, zoals geïllustreerd door de introductie van de Flexbussen. Deze nieuwe dienstverlening, die een responsieve benadering van het openbaar vervoer belichaamt, heeft al een significante stijging in het gebruik ervaren. Dit is een indicatie van de verschuiving naar een vraaggestuurd model, een kerncomponent van de Vlaamse visie op mobiliteit, Hoppin genaamd, die gericht is op het vereenvoudigen van de vervoerskeuze voor de eindgebruiker.

De respons van het publiek op de nieuwe diensten en aanpassingen is veelzeggend. Binnen de eerste 2,5 maanden van 2024 is een opmerkelijke stijging in reizigersaantallen waargenomen, met percentages die variëren van 2% in januari tot 11% in februari en 7% voor de eerste helft van maart. Dit succes is het resultaat van zorgvuldige planning en een nauwe samenwerking met lokale besturen en de vervoerregioraad. De operationele flexibiliteit van De Lijn, die meer dan 347 bijsturingen heeft doorgevoerd sinds de start van fase 2, speelt een cruciale rol in het verfijnen van het netwerk om aan de dynamische behoeften van de gemeenschap te voldoen.

Lees ook  Gratis rit: op de eerste rij bij de Ronde van Vlaanderen met De Lijn
(Tekst loopt door onder de foto)

Op 1 juli 2024 gaat fase 3 van het nieuwe netwerk van start. Dat is een eerder kleine fase, die zich grotendeels beperkt tot de vervoerregio’s Vlaamse Rand, Leuven, Gent en Mechelen. Vanaf midden mei communiceert De Lijn over deze wijziging naar de reizigers.

Verder is de implementatie van Hoppinpunten een ander belangrijk aspect van het streven naar een geïntegreerd vervoerssysteem. Deze punten, die nu al meer dan 488 locaties tellen, fungeren als knooppunten waar verschillende vervoerswijzen samenkomen. De inzet voor deze punten, in combinatie met de subsidiëring van deelmobiliteitsprojecten door de Vlaamse overheid, benadrukt de toewijding aan combimobiliteit – een concept dat de basis vormt voor de toekomstige mobiliteit in Vlaanderen.

De volgende fase van het nieuwe netwerk, die op 1 juli 2024 van start gaat, belooft verdere uitbreidingen en verfijningen, met de nadruk op vervoerregio’s zoals de Vlaamse Rand, Leuven, Gent en Mechelen. Deze fase, hoewel kleiner in omvang, is cruciaal voor het realiseren van de volledige potentie van het nieuwe netwerk.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen: