BLUE

Terwijl de transitie naar elektrische voertuigen cruciaal is in de strijd tegen klimaatverandering, is het ook belangrijk dat deze overgang niet ten koste gaat van de meest kwetsbaren.

In de snelgroeiende industrie van elektrische auto’s is de vraag naar batterijen exponentieel toegenomen. Deze batterijen vereisen specifieke grondstoffen zoals kobalt, een cruciaal element voor de efficiëntie en duurzaamheid van lithium-ionbatterijen. Een aanzienlijk deel van de wereldvoorraad van kobalt komt uit de Democratische Republiek Congo (DRC), waar meldingen van kinderarbeid in de mijnen alarmerend zijn. De gemiddelde batterij van een elektrische auto heeft meer dan 13 kg aan kobalt nodig.

Volgens onderzoeken van mensenrechtenorganisaties werken kinderen, soms al vanaf zes jaar oud, onder gevaarlijke omstandigheden in de kobaltmijnen van de DRC. Ze graven tunnels met handgereedschap, worden blootgesteld aan giftige stoffen, en lopen een groot risico op ernstige verwondingen. Deze praktijken zijn niet alleen een schending van internationale kinderarbeidsnormen, maar brengen ook de gezondheid en veiligheid van deze kinderen ernstig in gevaar.

Amnesty International erkent de belangrijke functie van oplaadbare batterijen bij de energie-overgang van fossiele naar hernieuwbare brandstoffen. Maar klimaatrechtvaardigheid vraagt om een eerlijke overgang. Een wereldeconomie zonder fossiele brandstoffen moet niet tot meer mensenrechtenschendingen leiden.

(Tekst loopt door onder de foto)

Congo heeft de grootste kobaltvoorraden ter wereld. Door de groeiende vraag naar deze producten worden de mijnen in het land in rap tempo uitgebreid. Door te investeren in onderwijs, gezondheidszorg en andere sociale diensten, kunnen mijnbouwbedrijven en overheden helpen een alternatief te bieden voor kinderarbeid.

Deze situatie heeft geleid tot internationale bezorgdheid en druk op batterijproducenten en autobedrijven om hun toeleveringsketens te verifiëren en ervoor te zorgen dat hun producten vrij zijn van kinderarbeid. Sommige bedrijven hebben gereageerd door te investeren in de traceerbaarheid van hun kobalttoevoer en samen te werken met organisaties die zich inzetten voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de mijnen.

Lees ook  Verkiezingsprogramma NSC botst met mobiliteitsbeleid elektrisch rijden

Ondanks deze inspanningen blijven er uitdagingen bestaan. De illegale mijnbouw en de gebrekkige regelgeving in de DRC bemoeilijken de controle op de toeleveringsketen. Bovendien is de wereldwijde vraag naar kobalt zo hoog dat het volledig uitsluiten van onethisch gewonnen kobalt uit de toeleveringsketen een complexe taak is.

(Tekst loopt door onder de foto)

Internationale samenwerking is ook cruciaal. Organisaties zoals de Verenigde Naties en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van normen en het bieden van platforms voor overheden en bedrijven om best practices te delen en gezamenlijke inspanningen te coördineren.

Naast kobalt zijn er andere grondstoffen zoals lithium en nikkel die essentieel zijn voor de productie van batterijen voor elektrische auto’s. Ook bij de winning van deze grondstoffen zijn er zorgen over milieu-impact en arbeidsomstandigheden, hoewel de kwestie van kinderarbeid minder prominent lijkt dan bij kobalt.

Deze situatie roept vragen op over de ethische verantwoordelijkheid van fabrikanten en consumenten. Terwijl de transitie naar elektrische voertuigen cruciaal is in de strijd tegen klimaatverandering, is het ook belangrijk dat deze overgang niet ten koste gaat van de meest kwetsbaren. Het is van essentieel belang dat de industrie en de consumenten bewust zijn van de herkomst van de grondstoffen die in deze producten worden gebruikt en druk uitoefenen om ethische praktijken in de gehele toeleveringsketen te waarborgen.

Gerelateerde artikelen:
Lees ook  Verkiezingsprogramma NSC botst met mobiliteitsbeleid elektrisch rijden
regie
Print Friendly, PDF & Email