doelgroepenvervoer

Convenant kwaliteitsrichtlijnen ziekenvervoer ondertekend

Een belangrijke stap in de borging van de kwaliteit van het ziekenvervoer. NFK heeft op 12 mei het Convenant kwaliteitsrichtlijnen ziekenvervoer ondertekend samen met patiënten- en cliëntenorganisaties, vervoerders en zorgverzekeraars. Hiermee hebben we een belangrijke stap gezet in de borging van de kwaliteit van het ziekenvervoer. NFK, Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN),

Inschatting vervoerder gaat boven de code VVR

Het vervoer van mensen die gebruik maken van een rolstoel moet natuurlijk veilig gebeuren. De afweging van de chauffeur of veilig vervoer voor zijn passagier mogelijk is krijgt eindelijk een belangrijker status. Om ook die passagiers, die omwille van de aard van hun beperking of de uitvoering van hun rolstoel niet over een gecertificeerde rolstoel beschikken, veilig vervoer te kunnen