Print Friendly, PDF & Email
Chiron

Een maand na schoolstart zitten honderden leerlingen dagelijks langer dan beloofde 90 minuten op de bus, ondanks toezeggingen van de Vlaamse regering.

In een recent persbericht van Katholiek Onderwijs Vlaanderen worden verontrustende cijfers naar voren gebracht over de ritduur van schoolbussen voor buitengewoon onderwijs. Volgens deze organisatie zitten honderden leerlingen dagelijks langer dan anderhalf uur op de bus, en dat terwijl de Vlaamse minister van Mobiliteit, Lydia Peeters van de Open VLD, juist had beloofd dat geen enkele leerling langer dan 90 minuten onderweg zou zijn naar school. Een maand na de start van het nieuwe schooljaar blijkt deze doelstelling verre van gehaald. Sterker nog, bijna een op de tien leerlingen zit zelfs langer dan de beloofde 90 minuten in de bus, zowel ’s ochtends als ’s avonds.

Deze problematiek is nog groter dan het op het eerste gezicht lijkt. Uit een eigen enquête van Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijkt dat veel bussen regelmatig pas aankomen na het begin van de schooltijd. Dit zorgt ervoor dat mogelijk meer dan duizend leerlingen per week de start van hun lessen missen. En het zijn niet alleen de vertragingen die zorgen baren. De scholen klagen ook over de staat van de bussen; onvoldoende ventilatie, kapotte veiligheidsgordels en defecte airconditioning zijn slechts enkele van de problemen die worden gemeld.

softwaresysteem

Volgens VRT-nieuws zouden problemen met een nieuw softwaresysteem ook bijdragen aan de moeizame organisatie van het leerlingenvervoer. Zo zouden kinderen die in dezelfde straat wonen en naar dezelfde school gaan, soms door verschillende bussen worden opgehaald. De Lijn, die verantwoordelijk is voor het organiseren van het vervoer, wijst onder meer naar chauffeurstekorten en een toename van ruim 6.300 leerlingen dit jaar als oorzaken voor de vertragingen en de langere ritduren.

Het is dus duidelijk dat het huidige systeem niet voldoet aan de behoeften van de leerlingen en de scholen. Dit is extra pijnlijk omdat de Vlaamse regering onlangs in de Septemberverklaring heeft aangekondigd vanaf 2024 jaarlijks 30 miljoen euro extra uit te trekken voor het leerlingenvervoer van het buitengewoon onderwijs. Hoe dit geld precies zal worden ingezet om de huidige problemen aan te pakken, blijft vooralsnog onduidelijk.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: De Lijn

Ondanks beloften en financiële toezeggingen blijkt de Vlaamse overheid moeite te hebben met het oplossen van een aanhoudend probleem: de lange ritduur van schoolbussen in het buitengewoon onderwijs. Terwijl de financiële investering voor de komende jaren lijkt verzekerd, met een extra 30 miljoen euro die vanaf 2024 jaarlijks zal worden vrijgemaakt, ontbreekt het aan onmiddellijke oplossingen voor de problemen waar scholen en leerlingen nu mee te maken hebben.

De onhoudbare situatie heeft ook een administratieve impact op scholen. Ze worstelen met de extra organisatie die nodig is om leerlingen op te vangen die te laat aankomen, en zijn bovendien genoodzaakt om aanvullende maatregelen te treffen voor het welzijn van de leerlingen. Naast het missen van onderwijstijd is er namelijk ook de kwaliteit van het vervoer zelf; een gebrek aan comfort en veiligheid draagt niet bij aan een goede start van de schooldag.

aantal leerlingen

Volgens De Lijn zijn er verschillende factoren die bijdragen aan de moeizame organisatie dit jaar, waaronder chauffeurstekorten en een significante toename van het aantal leerlingen. Ook de late inschrijvingen in september en problemen met nieuwe software droegen bij aan de problemen. De complexiteit van deze kwestie vraagt om een multifaceted benadering, die verder gaat dan enkel financiële investeringen.

Wat de zaak nog problematischer maakt, is dat de lange ritten en vertragingen niet alleen ongemakkelijk zijn, maar ook pedagogische implicaties hebben. Het constant missen van de start van de schooldag kan leiden tot leerachterstanden en onnodige stress bij leerlingen, die al te maken hebben met de uitdagingen van het buitengewoon onderwijs.

In dit licht wordt de urgentie van de oproep van Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan de Vlaamse regering alleen maar groter. De tijd dringt voor het vinden van een adequate oplossing die meer behelst dan het beloven van toekomstige financiële middelen. Het gaat hier niet alleen om comfort en gemak, maar ook om het welzijn en de onderwijskansen van enkele van de meest kwetsbare leden van de samenleving.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket