Wachten op de bus blijft dagelijkse realiteit voor Rotterdamse…

Wachten op de bus blijft dagelijkse realiteit voor Rotterdamse…

Hoewel Trevvel, de organisatie verantwoordelijk voor dit leerlingenvervoer, beweert dat het chauffeurstekort is opgelost, blijkt de praktijk anders.


Exclusief voor APP, BASIC en PREMIUM leden.
APP registreer gratis
RegioRijder geplaagd met problemen met de planning

RegioRijder geplaagd met problemen met de planning

Bij een deel van de leerlingen is maandag en dinsdag de taxi niet of niet op tijd gekomen. Het openbaar vervoer in de regio’s Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede,…

Langere busritten voor leerlingen buitengewoon onderwijs

Langere busritten voor leerlingen buitengewoon onderwijs

Veranderingen in busvervoer raken leerlingen buSO Sint-Elisabeth met als overstappen als de voornaamste nieuwe hindernis. Het busvervoer in het buitengewoon onderwijs blijft een punt van zorg. Drie maanden na de…

Touringcars als schijnoplossing in het leerlingenvervoer

Touringcars als schijnoplossing in het leerlingenvervoer

Het antwoord op een chauffeurstekort met een touringcar lijkt een oplossing die meer vragen oproept dan beantwoordt. Het inzetten van touringcars lijkt op het eerste gezicht een pragmatische oplossing, maar…

Langere schoolbusritten plagen Vlaams buitengewoon onderwijs

Langere schoolbusritten plagen Vlaams buitengewoon onderwijs

Een maand na schoolstart zitten honderden leerlingen dagelijks langer dan beloofde 90 minuten op de bus, ondanks toezeggingen van de Vlaamse regering. In een recent persbericht van Katholiek Onderwijs Vlaanderen…

Kritische blik op aanbestedingspraktijken leerlingenvervoer bij gemeenten

Kritische blik op aanbestedingspraktijken leerlingenvervoer bij gemeenten

De huidige aanbestedingspraktijken in het leerlingenvervoer vertonen duidelijke gebreken en roepen kritische vragen op over de effectiviteit en efficiëntie van het systeem.  De afgelopen jaren is er groeiende onvrede en…

Project moet leerlingen zelfstandig laten reizen

Project moet leerlingen zelfstandig laten reizen

Het project biedt deelnemende leerlingen die gebruik maken van schoolvervoer een e-bike en zo de mogelijkheid om zelfstandig naar school en van school naar huis te fietsen. De gemeente Amersfoort…

Geen menswaardig vervoer voor kwetsbare leerlingen

Geen menswaardig vervoer voor kwetsbare leerlingen

Schokkend zijn de uitkomsten te noemen van een onderzoek na bevraging Katholiek Onderwijs Vlaanderen samen met ouderkoepel VCOV. Ruim 64 procent van de leerlingen in het buitengewoon onderwijs zijn nog…

Lerares in de basisschool

Leerlingen zijn veel meer gebaat bij regelmaat en niet…

Bij schoolvervoer wordt het taxi-vervoer volgens Europese aanbesteding uitgeschreven. Opvallend in al deze aanbestedingen is de waarde die is toegekend bij de gunning aan de factor duurzaamheid. De gemeenten plaatsen…