Print Friendly, PDF & Email

Bij schoolvervoer wordt het taxi-vervoer volgens Europese aanbesteding uitgeschreven. Opvallend in al deze aanbestedingen is de waarde die is toegekend bij de gunning aan de factor duurzaamheid. De gemeenten plaatsen gelukkig de kwaliteit en communicatie nog steeds voor de duurzaamheid.

Gelukkig zien we in de praktijk vaak dat het goed gaat

In de praktijk gaat de uitvoering van het leerlingenvervoer niet altijd zoals gewenst. Het is van belang kwaliteit een goede plek te geven in het bestek van de aanbesteding zodat er concreet op kan worden aangestuurd.  Enkele voorbeelden zijn de maximale reistijd van de leerling in het plan van eisen van de aanbesteding en de consequenties van het niet nakomen van eisen zijn voor de vervoerder. Voorop staat de kwaliteit van de goede planning.

Leerlingen hebben vaak behoefte aan een bepaalde mate van vastigheid.

De ervaring leert dat het voor vervoerders niet altijd mogelijk is om één vaste chauffeur voor één route in te zetten. Probeer als opdrachtgever daarom maximaal twee vaste of een vaste groep chauffeurs. Daarnaast heeft een vaste ophaaltijd en een vaste plek in het voertuig een positief effect op het gedrag van leerlingen.

“Ik wil een chauffeur die ik ken: dan voel ik me meer op mijn gemak. Ik kan niet tegen veranderingen.  Mijn rolstoel werd  niet goed bevestigd. Ik zat de hele rit in spanning.”

De chauffeur moet goed kunnen omgaan met de leerlingen en ouders. Veel klachten gaan namelijk over de wijze waarop de leerlingen en ouders door de chauffeur zijn behandeld.

Kwetsbare doelgroepen vragen om hoge veiligheidsstandaard

Lees ook  Nieuwe richtlijnen voor watertaxi's: ministerie reageert op OVV-rapporten

Leerlingenvervoer wordt veel gebruikt door doorgaans zeer kwetsbare doelgroepen. Het is daarom van belang dat het vervoer niet alleen kwalitatief goed is, maar dat ook een hoge veiligheidsstandaard wordt toegepast. Veiligheid is vooral een taak van de vervoerder en van een eventuele verstrekker van een rolstoel. Vanzelfsprekend moet een vervoerder voldoen aan alle wettelijke eisen omtrent het vervoer.

Veel klachten hebben te maken met stiptheid en reisduur. Deze onvrede komt aan de ene kant door de kaders die de gemeente stelt waardoor de vervoerder enige marge heeft rond afgesproken tijden. Deze marges moeten wel voor iedereen duidelijk zijn, ook voor de ouders.