BLUE

Hoewel de veranderingen op papier misschien beperkt lijken, hebben ze in de praktijk een brede impact op zowel de arbeiders als de werkgevers binnen deze specifieke sectoren.

Het Paritair Comité 140 zette een belangrijke stap in de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de taxisector en de sector voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. Vier nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) werden ondertekend, elk met specifieke aandachtspunten die de uitvoering van het sociaal akkoord 2023-2024 belichamen.

De eerste CAO introduceert een nieuwe indexeringsformule die jaarlijks op 1 januari in werking treedt. Deze formule past een aantal vergoedingen en sociale voordelen aan op basis van inflatie en andere economische factoren. De CAO versterkt daarmee het Sociaal Fonds voor taxiondernemingen en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, wat de financiële stabiliteit voor de arbeiders ten goede komt.

De tweede CAO, die in werking treedt op dezelfde dag als de ondertekening, gaat over ecocheques. Vanaf januari 2024 zullen arbeiders ecocheques ontvangen ter waarde van 250 euro, mits ze voltijds en volledig hebben gewerkt in 2023. Deze cheques kunnen worden teruggevorderd bij het Sociaal Fonds vanaf juli na uitreiking. Het is vermeldenswaardig dat zelfs medewerkers die in 2023 het bedrijf hebben verlaten of zullen verlaten ook in aanmerking komen voor het verhoogde bedrag.

Het derde akkoord gaat dieper in op het recht op tijdskrediet en introduceert het concept van een ‘landingsbaan’ voor oudere werknemers. Daarnaast wordt het tijdskrediet uitgebreid voor werknemers die daar specifieke motieven voor hebben, zoals zorgtaken of omscholing.

De vierde CAO richt zich op opleiding. Werknemers in bedrijven met meer dan 10 werknemers krijgen een individueel recht op opleidingen, en dit wordt zelfs nog verder uitgebreid in bedrijven met meer dan 20 werknemers. Het Sociaal Fonds zal extra financiële steun bieden voor taalopleidingen en -testen, met name voor chauffeurs die nog moeten voldoen aan bepaalde taaleisen. Het fonds zal tot maximaal 300 euro per opleidingsdag per betrokken werknemer bijdragen aan de kosten.

Het is echter opmerkelijk dat de voormalige CAO over geschenkcheques is komen te vervallen per 31 december 2022 en niet is verlengd. Dit betekent dat werkgevers geen geschenkcheque van 35 euro meer hoeven uit te keren aan werknemers met 2 jaar anciënniteit bij de jaarwisseling.

De volledige teksten van de nieuwe CAO’s zullen binnenkort beschikbaar zijn op de website van het Paritair Comité en het Sociaal Fonds, waar ook meer details over de aanvraag- en terugbetalingsprocedures voor de taalopleidingen zullen worden gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen:
Chiron
Print Friendly, PDF & Email