Print Friendly, PDF & Email
Chiron

Terwijl het Waalse Parlement Uber en soortgelijke diensten verwelkomt, zijn er zorgen over eerlijke concurrentie en de toekomst van sociaal vervoer.

De toegang van platformen zoals Uber, Bolt en Heetch tot de Waalse wegen is een feit. Het Waalse Parlement gaf groen licht voor een decreet dat de taximarkt in de regio herstructureert. De maatregel is onderdeel van een breder initiatief om de taxidiensten moderner, flexibeler en uitgebreider te maken. Maar terwijl sommigen de komst van deze diensten toejuichen, stellen anderen vragen bij de impact op traditionele taxibedrijven.

Philippe Henry, de Waalse minister van Mobiliteit van de Ecolo-partij, verwelkomde de hervorming als een belangrijke stap vooruit. Tijdens de parlementaire debatten legde hij de nadruk op het langdurige politieke proces en de uitgebreide consultatie die aan de beslissing voorafgingen. Henry verzekerde dat deze hervorming de consument meer keuzevrijheid en moderniteit biedt, maar gaf ook aan dat er maatregelen zullen worden getroffen om een totale deregulering van de sector te voorkomen. Voor hem vormen taxidiensten een “aanvullende schakel in intermodaliteit”, een manier om verschillende vormen van transport te combineren in één reis

Waar Uber wint, verliest de werkende klasse", verklaarde de extreemlinkse parlementariër Laszlo Schonbrodt.

“Er zullen maatregelen worden ingevoerd om deregulering van de sector te voorkomen”, voegde hij eraan toe, zonder de PTB te overtuigen die de “Uberisering van de samenleving” aan de kaak stelde. Toch was niet iedereen in het parlement even enthousiast. De PTB (Partij van de Arbeid van België) was de enige partij die zich onthield van stemming, met kritiek dat het decreet nog niet voldoende doordacht is. Laszlo Schonbrodt, een parlementariër van de PTB, vroeg zonder succes om extra hoorzittingen. Hij stelde dat, aangezien de hervorming pas in het voorjaar van toepassing zal zijn, er voldoende tijd is om dergelijke hoorzittingen te organiseren.

leger aan controleurs

Vanuit de oppositie waren er ook vragen over de haalbaarheid van de aangekondigde tariefregulering. Jean-Luc Crucke van de Engagés-partij vroeg zich hardop af hoe de overheid dacht dit te realiseren zonder een “leger aan controleurs”. De nieuwe regelgeving schrijft voor dat zowel stationstaxi’s (die gebruikmaken van een taximeter) als straattaxi’s (die uitsluitend via een elektronisch platform opereren) vergelijkbare vergunningseisen en certificaten van bekwaamheid voor chauffeurs moeten hebben. Ook wordt sociaal vervoer tegen gereduceerd tarief, georganiseerd door gemeenten of non-profitorganisaties, gehandhaafd. Daarnaast zijn er plannen om de tariefinformatie transparanter te maken en een klachtenbeheersysteem in te stellen.

Maar ondanks deze stappen blijven er vraagtekens bestaan, met name over de impact op traditionele taxibedrijven. Hoewel het nieuwe decreet in principe een level playing field belooft, zijn er zorgen dat de klassieke taxidiensten het onderspit zullen delven in de concurrentiestrijd met hun technologisch geavanceerdere rivalen. De vraag is nu hoe deze traditionele spelers zich zullen aanpassen aan een markt die snel verandert en waarin consumentenvoorkeuren steeds meer neigen naar digitale oplossingen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: Pierre Steenbergen (G.T.L.)

Pierre Steenbergen, Secretaris-Generaal Nationale Groepering van TaxiOndernemingen (G.T.L.), laat weten dat hij nog niet zo zeker is of het schokkende veranderingen met zich zal mee brengen en voert aan dat alle platformen meer in de grote Europese steden opereren. Wellicht zal dit niet de lokale markt veranderen in het zeer uitgestrekte Wallonië. Terwijl deze ontwikkeling op het eerste gezicht als een overwinning voor consumenten kan worden gezien, met name voor de jongere generaties die gecharmeerd zijn van de digitale ervaring, kunnen de gevolgen voor de werkgelegenheid en de traditionele taxibranche niet worden genegeerd. 

Het is geen geheim dat de intrede van deze platformen in andere regio’s, waaronder Brussel, al tot omwentelingen in de transportsector heeft geleid. De bestaande taxi-ondernemingen vrezen omzetverlies en mogelijk banenverlies, ondanks de pogingen van het decreet om vergelijkbare regels en vergunningseisen voor alle partijen te creëren. Een aspect dat niet over het hoofd gezien mag worden, is de rol van lokale gemeenten en non-profitorganisaties in het bieden van sociaal vervoer tegen gereduceerd tarief. Deze diensten zijn veelal bedoeld voor de meest behoeftige burgers en het nieuwe decreet garandeert de handhaving ervan. Toch blijft het afwachten hoe deze meer sociale vormen van vervoer zich zullen handhaven in een competitievere markt.

regulering 

Ook de kwestie van tarieftransparantie en regulering is een punt van discussie. Terwijl het decreet van het Waalse Parlement plannen bevat om tarieven duidelijker en transparanter te maken, is het nog onduidelijk hoe deze in de praktijk zullen worden geïmplementeerd en gehandhaafd. De twijfels van de Engagés-partij over de behoefte aan een “leger aan controleurs” om de tariefstructuren te bewaken, legt een mogelijke uitdaging bloot voor de effectieve uitvoering van de nieuwe regels.

Kortom, de hervorming van de taximarkt in Wallonië is een complexe onderneming met zowel winnaars als verliezers. Hoewel het doel van het decreet is om moderniteit en flexibiliteit in de sector te brengen, roept het ook legitieme vragen op over de duurzaamheid en eerlijkheid van deze veranderingen. Zoals vaak het geval is met technologische vernieuwing, is het de vraag hoe de samenleving als geheel kan profiteren, zonder bepaalde groepen of sectoren onevenredig te benadelen. De komende maanden zullen dan ook cruciaal zijn om te zien hoe de hervorming uitpakt en of de beloftes van een betere, meer inclusieve en eerlijke taximarkt ook daadwerkelijk worden waargemaakt.

Gerelateerde artikelen:
GRP