Mesal Hikmet

Redaktør for nettavisen Pitane Blue

Plasser tung elektrisk lastesykkel på veien

Ettersom flere tregere trafikanter foretrekker kjørebanen fremfor sykkelveien, kan gatebildet endres. Du kommer over dem mer og mer, og ikke bare for dine egne dagligvarer eller leveringer av pakker. De store tunge elektriske lastesyklene. Infrastruktur- og vannforvaltningsdepartementet arbeider med et autorisasjonsrammeverk for e-lastesykler og andre lette elektriske kjøretøy (LEV)