vogner

Minister Harbers presenterer agendaen for bilutvikling

Departementet for infrastruktur og vannforvaltning er forpliktet til ren, smart og sikker biltransport og god tilgjengelighet og livskvalitet i alle deler av Nederland. Bilen er det mest populære transportmiddelet i Nederland. Det er rundt 9 millioner personbiler på veien i Nederland. Disse kjører rundt 70 % av alle kilometer som er tilbakelagt i Nederland og 43 % av alle reiser.