ANP

Ansökan om slutavräkning av lönestöd

Arbetsgivare har fram till söndag på sig att begära en slutlig beräkning av det lönestöd som de haft rätt till mellan mars och slutet av maj 2020 på grund av coronakrisen. I höst hade cirka 9500 9 arbetsgivare missat en tidigare deadline. Förmånsmyndigheten UWV gav dem en ny chans fram till den XNUMX januari. Regering