Maas

Mobilitetsnav, lovande men komplicerat enligt KiM

Kunskapsinstitutet för mobilitetspolitik (KiM) tillhandahåller kunskap för mobilitetspolitiken från ministeriet för infrastruktur och vattenförvaltning (IenW). Kunskapsinstitutet bedriver egen forskning och samlar kunskap som utvecklats någon annanstans. Mobilitetsnav är fysiska länkar mellan transportmetoder, som förutom sin mobilitetsfunktion också kan fungera som koncentrationspunkter för rumslig utveckling. De kan bidra till