rörlighet

Smart och hållbar mobilitet i Foodvalley-regionen

Foodvalley-regionen fortsätter Mobility Covenant som undertecknades den 30 september 2019 av regeringar, utbildningsinstitutioner, intressegrupper och entreprenörer. Konvenanten innehåller avtal om att arbeta tillsammans för hållbar mobilitet genom att uppmuntra samåkning, samåkning, cykeldelning, cykelanvändning och användning av kollektivtrafik. Foodvalley-regionen arbetar tillsammans