Schiphol

Konsultationsförfarande bullersystem för Schiphol

Minister Van Nieuwenhuizen (infrastruktur och vattenförvaltning) kommer att inleda samrådsförfarandet för det nya bullersystemet för Schiphol den 2 mars. Det så kallade New Standards and Enforcement System föreskriver att Schiphol använder landningsbanorna som med hänsyn till omständigheterna (till exempel väder och sikt) orsakar minst störningar i omgivningen. Mänskliga miljöinspektionen