GNMI

Adviseur doelgroepenvervoer spreekt zich uit over handreiking zero-emissie

Momenteel is minder dan 10% van de ongeveer 18.000 voertuigen in het doelgroepenvervoer zero-emissie. Gemeenten die zich voorbereiden op het emissievrij maken van doelgroepenvervoer in 2025, kunnen inspiratie opdoen in een handreiking die CROW heeft uitgebracht. Gemeenten, marktpartijen en andere organisaties, zoals de VNG, KNV en GNMI tekenden hiervoor eerder al

GNMI werkt aan taxibeleid en verbetering openbaar vervoer

Het GNMI bestaat uit gemeenten die samen werken aan beter lokaal mobiliteitsbeleid en richt zich vooral op de thema’s openbaar vervoer en doelgroepenvervoer, parkeren, smart mobility, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Jaap Berends, beleidsadviseur van het GNMI, is een van de gastsprekers tijdens de Pitane Mobility gebruikersdag te Scheveningen op 20 september 2019 in