klachtenmeldpunt

Overname klachtenmeldpunt door TX-Keur

De activiteiten van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer worden per 1 januari 2020 overgenomen door TX-Keur, dat bericht het KNV vandaag aan haar leden. Naast de overname van het Klachtenmeldpunt lanceren KNV Zorgvervoer en Taxi en TX-Keur per 1 januari 2020 een nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi.  Deze nieuw opgerichte Geschillencommissie Zorgvervoer