In het eerste half jaar van 2019 heeft de Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer (SLKT) in totaal 273 klachten en 78 meldingen ontvangen. De reiziger kan niet alleen een klacht indienen over het taxivervoer van een specifiek taxibedrijf, maar kan ook een melding maken met op- of aanmerkingen ten aanzien van het taxibeleid in het algemeen.

Daarnaast komen meldingen ‘iets laten liggen in de taxi’ en ‘het blokkeren van de weg’ ook steeds meer bij het klachtenmeldpunt terecht. De stichting heeft ervoor gekozen om ook deze meldingen te registreren.

Categorie ‘tarief’.

Wanneer we kijken naar de aard van de klachten zien we dat in de binnen het consumentenvervoer (straattaxi) de meeste klachten binnenkomen. Reizigers kunnen aan de chauffeur een print bon vragen, een bon met ritinformatie, waardoor zij het exacte tijdstip weten waarop hun rit plaats heeft gevonden.

De SLKT ervaart deze print bon als een goede ontwikkeling. Taxibedrijven en taxichauffeurs zijn hierdoor beter te identificeren en de bon geeft objectieve informatie, wat ten goede komt aan de klachtafhandeling. Naast algemene klachten dat de tarieven voor de taxi gewoon duur zijn, zijn het voornamelijk taxi’s die bijvoorbeeld toeristen teveel laten betalen en buiten de taximeter rijden.

Categorie “niet op tijd”.

Binnen het contractvervoer zijn de meeste klachten binnen de categorie “niet optijd”, in totaal 47 klachten. Veelal mogen taxibedrijven binnen het contractvervoer 15 minuten vóór tot 15 minuten ná het afgesproken tijdstip de reiziger ophalen. Deze marge is ingesteld om taxibedrijven de mogelijkheid te bieden om ritten te combineren. Reizigers ervaren deze marge al als ruim, maar als taxi’s zonder overleg buiten deze gestelde tijden arriveren, leidt dit tot ergernis bij reizigers.

Categorie “Overige” .

De categorie “Overige” dient nader verklaard te worden. Een klacht kan slechts aan één categorie worden gekoppeld. Binnen de categorie “Overige” kan een klacht aan meerdere trefwoorden worden gekoppeld. In de verdeling van de categorie overige komt het gedrag van de chauffeur en de categorie “tarief” het meest naar voren. Veelal is het slechte gedrag van de chauffeur een reactie op een klagende reiziger over het tarief van een rit.

Sinds de start van het meldpunt werd duidelijk dat er niet alleen in geval van klachten door reizigers contact met het meldpunt gezocht wordt. Omdat de naam en de contactgegevens van het meldpunt op de tariefkaart vermeld staan, komen ook andersoortige telefoontjes binnen.

Het nummer van de SLKT wordt bijvoorbeeld gebeld als ergens een taxi in de weg staat of onhandig is geparkeerd. Ook wanneer men iets heeft laten liggen in de taxi, zoals hun mobiele telefoon. Veelal is via het P-nummer de achterliggende taxiondernemer te herleiden en kan de beller daarheen verwezen worden. Daarnaast denken sommige reizigers dat ze via het 0900 nummer een taxi kunnen bestellen. Verder zijn het meer informatieve vragen over taxibeleid of de werking van het meldpunt.

Lees ook:

 In Scheveningen wordt bierfietsverbod noodzakelijk na klachten bewoners over overlast

taxi
Pitane Blue
Print Friendly, PDF & Email