Print Friendly, PDF & Email

Uit alle hoeken komen veel meldingen van overlast binnen, die te maken hebben met de bierfiets. Het gaat om wildplassen, versperring van het fietspad en openbare dronkenschap. 

Door de toegenomen komst van toeristen in Scheveningen hebben bewoners veel overlast van dronken en schreeuwende mensen. Handhavers hebben hun handen vol aan deze overlast om preventief op te treden maar doen er verder weinig aan.

In Scheveningen lijkt het dat alles is geoorloofd en de handhaving is praktisch nul. Wat opvalt is dat zodra men op de boulevard, strand of aan zee komt alles moet kunnen, alle remmen gaan los“, aldus bewoners van Scheveningen.

Veel gemeenten beschikken over een uitvoeringsagenda verkeer. Dit varieert van onder meer de aanpak van horeca overlast en overlast door uitgaans- publiek, geluidsoverlast op het water, overlast door touringcars, de bierfiets, overlast van illegale hotels en overlast door evenementen.

Amsterdam als toonbeeld aanpak overlast.

De meerderheid van de maatregelen is onderdeel van de reguliere beleidscycli in de centrale stad en de stadsdelen. Daarmee zijn het college en de bestuurscommissies de eerstverantwoordelijken. De ontwikkeling en uitvoering ligt in handen van de rve’s en de stadsdelen, maar ook regionale en niet-gemeentelijke partijen zijn betrokken.

Het programma Stad in Balans veronderstelt dat deze gemeentelijke maatregelen wel in nauwe samenwerking met het team Stad in Balans voorbereid en uitgevoerd worden, waarbij het team signaleert, verbindt en aanjaagt.

Stad in Balans heeft bijvoorbeeld een adviserende rol gespeeld in de regelgeving rond de bierfiets. De regelgeving rond de bierfiets is tot stand gekomen op instigatie van de burgemeester en de voorzitter van bestuurscommissie Centrum. Het team heeft daarnaast een adviserende rol gespeeld in de discussie over de vergunning voor de hottug en stimuleert daarnaast op specifieke onderdelen van nieuw beleid een relatie te leggen met handhaving (dat onder de portefeuille van de burgemeester valt).

De hottug is op voorhand verboden en in de zomer van 2016 is besloten dat de bierfiets vanaf 1 januari 2017 in bepaalde gebieden verboden wordt. Het aanpakken van de bierfiets gerelateerde overlast is een van de kortetermijnmaatregelen die in Stad in Balans worden genoemd.

Preventief optreden politie Scheveningen
Overlast wildplassen
Scheveningse Boulevard