De staatssecretaris van Financiën Menno Snel heeft de Kamervragen over het bericht dat er geen deal is tussen de Belastingdienst en Uber over een aftrekpost die werden gestel door de leden Bruins (ChristenUnie) en Omtzigt (CDA) vandaag in een brief beantwoord.

Op de vraag of de staatssecretaris of de Belastingdienst over het al dan niet bestaan van een ruling met Uber op enigerlei wijze (direct of indirect) met de pers heeft gecommuniceerd in de afgelopen week, werd het volgende geformuleerd.

Op basis van artikel 67 Algemene wet inzake Rijksbelastingen is het niet toegestaan informatie over de fiscale positie van een individuele belastingplichtige openbaar te maken. Hieronder valt ook het al dan niet bestaan van een ruling die is overeengekomen tussen de Belastingdienst en een individuele belastingplichtige.

De staatssecretaris heeft naar eigen zeggen geen enkele reden om aan te nemen dat de fiscale geheimhoudingsplicht geschonden is.

Lees ook: Veilig Verkeer Nederland en Uber gaan samenwerken

Pitane Blue
Print Friendly, PDF & Email
Lees ook  Wallonië verwelkomt Uber: een sprong voorwaarts of een valkuil?