Print Friendly, PDF & Email

De activiteiten van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer worden per 1 januari 2020 overgenomen door TX-Keur, dat bericht het KNV vandaag aan haar leden. Naast de overname van het Klachtenmeldpunt lanceren KNV Zorgvervoer en Taxi en TX-Keur per 1 januari 2020 een nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi. 

Deze nieuw opgerichte Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi is onafhankelijk van de bestaande Geschillencommissie Taxivervoer van de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) en bestemd voor KNV Zorgvervoer- en Taxileden en TX-Keurmerkhouders.

Het Klachtenmeldpunt is en blijft onafhankelijk en neemt zoals ook voorheen het geval was klachten aan over een taxirit van taxipassagiers. Daarnaast probeert het Klachtenmeldpunt te bemiddelen tussen de klant en de vervoerder zodat deze onderling tot een oplossing kunnen komen. Er wordt daarbij actief gestreefd naar het voorkomen van uiteindelijke geschillen. De overname is nodig doordat de jarenlange subsidie van het ministerie werd beëindigd.

Doorlopende behoefte Klachtenmeldpunt.

TX-Keur continueert het Klachtenmeldpunt vanwege het maatschappelijk belang dat het meldpunt dient. Niet alle consumenten kunnen of willen in direct contact komen met de vervoerder bij een klacht. Daarnaast zijn sommigen van nature niet zo mondig of niet digitaal vaardig genoeg om zelf hun weg te vinden na een vervelende ervaring met een taxi- of zorgvervoer-rit. Door het Klachtenmeldpunt Taxivervoer over te nemen wil TX-Keur blijven voorzien in een maatschappelijke behoefte.

De verzamelde klachten en de informatie die uit het Klachtenmeldpunt voortkomt worden (geanonimiseerd) gebruikt om de kwaliteit van het taxivervoer verder te verbeteren. Daarnaast is de verzamelde informatie belangrijk om trends en verbeteringen te kunnen signaleren. De trends kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden in politieke besluitvorming, om relevante cursussen te ontwikkelen of om adviezen voor een betere ritbeleving te geven. Klantsignalen zijn immers onontbeerlijk voor het meten van ritbeleving en voor de verbeteringen die daaruit kunnen voortvloeien.

Gebruik van Klachtenmeldpunt.

Door de overname door TX-Keur zal het gebruik van het Klachtenmeldpunt mogelijk op termijn niet langer gratis zijn voor alle taxibedrijven. Voor Keurmerkhouders blijft het gratis. Alle overige, niet TX-Keur aangesloten bedrijven, die nu nog naar het Klachtenmeldpunt verwijzen op tariefkaarten, websites of op andere wijze, zullen worden benaderd door TX-Keur en het Klachtenmeldpunt.

Nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi.

KNV en TX-Keur hebben de nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi in het leven geroepen om kosten te besparen. KNV leden en Keurmerkhouders betalen geen registratiekosten (aan het beslechten van een geschil zijn wel kosten verbonden). KNV Zorgvervoer- en Taxileden of Keurmerkhouders die geen eigen geschillencommissie hebben worden hier automatisch bij aangesloten. 

Lees ook: Antwoorden staatssecretaris Snel over BPM deugen niet

klachten
Pitane Blue