Op 10 juli 2019 heeft Minister van Nieuwenhuizen Wijbeng de Kamer in een brief geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de toelating van een nieuwe Stint tot de weg. Op 5 augustus jl. zijn de aanvragen ontvangen tot aanwijzing van drie versies van een aangepaste Stint als bijzondere bromfiets.

Naar aanleiding van de aanvragen heeft zij de RDW gevraagd om deze aanvragen te beoordelen. De RDW geeft geen positief advies. Een nadere toelichting op het advies staat in de brief van de RDW die ik u hierbij toezend, met uitzondering van het beoordelingsverslag en de onderliggende testrapporten gelet op het feit dat deze stukken bedrijfsvertrouwelijke informatie bevatten.

Waar was de eerste toelating, ook door de RDW, op gebaseerd?

Het voertuig is als gevolg van de aangepaste Beleidsregel op essentiële punten verbeterd, bijvoorbeeld door de dubbel uitgevoerde mechanische remmen, de stuurkolom met bedieningsorganen, de gordels en de innovatieve beensteun.

Uit de door de RDW uitgevoerde testen blijkt, dat het voertuig nu op de meeste hoofdonderdelen (zoals de remmen, stuurinrichting en gordels) aan de eisen van de beleidsregel voldoet. Ook voldoet het voertuig aan de TNO-aanbevelingen. Er zijn echter op dit moment nog wel een aantal openstaande punten.

“Hierdoor kan er geen positief advies worden afgegeven”.

Het aangeboden voertuig heeft tien zitplaatsen. De beleidsregel staat maximaal acht zitplaatsen toe, ofwel tien zitplaatsen is niet toegestaan. Op uw verzoek hebben wij wel aLle tien zitplaatsen op sterkte beoordeeld, met positief resultaat.

De maximale constructiesnelheid van één van de drie beoordeelde voertuigen bedraagt 20 km/uur. De RDW adviseert om de maximale constructiesnelheid te beperken tot 17 km/uur, omdat bij uitwijktesten is gebleken dat het voertuig bij hogere snelheden en een ongunstige belading (4-5 kinderen aan één zijde) kantelgevaar vertoont. 

De verplichte risicobeoordeling, aangeleverd door de fabrikant, mist nog een onderbouwing voor de afwezigheid van beschermingsstructuren aan de voor- en achterzijde, evenals onderbouwing voor de afwezigheid van een kantelbeveiligingsinnchting.

De fabrikant is op de goede weg maar is er nog lang niet.

Het onderzoek naar het kwaliteitssysteem van de fabrikant, dat los staat van de beoordeling van het voertuig, heeft aangetoond dat men op de goede weg is. Er zijn echter nog tien openstaande punten die eerst ingevuld moeten worden voordat het systeem voldoet.

De fabrikant is op de goede weg, maar heeft nog niet op alle eisen kunnen aantonen dat het voertuig en het kwaliteitssysteem voldoet. Ook heeft hij aangegeven zelf nog verbeteringen te willen aanbrengen die los staan van de eisen.

Minister van Nieuwenhuizen Wijbenga volgt het advies van de RDW. De aanvraag tot aanwijzing van de aangeboden versies van de Stint als bijzondere bromfiets wordt dus niet gehonoreerd.

Dit besluit is aan de fabrikant bekend gemaakt. Hij heeft aangegeven dat hij voornemens is om op korte termijn een nieuwe aanvraag voor een verder aangepaste versie in te dienen.

Schadeclaims kinderdagverblijven.

Kinderdagverblijven worden op kosten gejaagd omdat hun Stints nog altijd niet de weg op mogen. Die kosten worden verhaald op ouders door de tarieven die omhoog gaan. Sommige kinderdagverblijven hebben ook claims neergelegd bij de overheid en bij de Stint-fabrikant.

Lees ook: Extra kosten kinderopvang door vertraagde terugkeer Stint

Pitane Blue
Print Friendly, PDF & Email