Maaibeleid is vaak een strijd tussen gemeente en bewoners

Maaibeleid is vaak een strijd tussen gemeente en bewoners

Het gazonbeheerprogramma heeft onbedoeld geleid tot nog een ander probleem. Het lijkt misschien verrassend, maar het maaibeleid van een gemeente kan wel degelijk invloed hebben op de mobiliteit van de…