Print Friendly, PDF & Email

Een lagere snelheid kan op korte termijn helpen om het stikstofprobleem op te lossen. Maar volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen gaan Nederlanders niet zómaar langzamer rijden. “Het zal niet zonder slag of stoot gaan”, zegt hij in Spraakmakers

Het AD meldt dat oud-minister Johan Remkes woensdag zal adviseren de snelheid terug te brengen naar 100 km/u om op korte termijn de stikstofuitstoot terug te brengen. Nadat de Raad van State oordeelde dat er nu te weinig gebeurde, liggen talloze Nederlandse bouwprojecten stil. 

Advies van Remkes laat geen keuze mogelijkheden

Het kabinet ontkomt er niet aan om de veestapel te verkleinen en de maximum snelheid op snelwegen te verlagen, dat is de conclusie van het adviesrapport dat oud-minister Johan Remkes woensdag presenteert. Remkes kreeg de opdracht om oplossingen te vinden voor de stikstofcrisis in Nederland.

Het AD schrijft:

VVD’er Remkes sluit uit dat natuurgebieden geschrapt kunnen worden, om zo onder de stikstofregels uit te komen. Binnen zijn eigen partij klonk die wens eerder wel, net als bij werkgeversorganisatie VNO-NCW en boerenbelangenbehartiger LTO. Voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW zei in augustus dat hij ‘minder en grotere natuurgebieden’ wilde.

De snelheid op Nederlandse snelwegen is maximaal 130 km/h. Maar op diverse plekken en tijden geldt een lagere limiet. Dit heeft te maken met de verkeersveiligheid of de aanwezigheid van woon- of natuurgebieden. Zo blijven luchtvervuiling en geluidhinder binnen de milieunormen.

Omdat 130 km/h de wettelijke maximumsnelheid is, geven we alleen de afwijkende snelheden aan bij een oprit van de snelweg. Staat er geen snelheidsbord? Dan mag u 130 km/h rijden.

Lees ook: Pitane Mobility lanceert de nieuwe 64 bits driver app te Scheveningen

Pitane Blue