Print Friendly, PDF & Email

Wanneer het aan de Minister ligt gaan de bedragen voor verkeersboetes volgend jaar opnieuw omhoog met 2,7%. Vandaag bood de Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus het ontwerpbesluit van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening aan.

De Kamer moet zich uitspreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. Op grond van de bepalingen geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Het ontwerpbesluit wijzigt onder meer de bijlage bij de Wahv en strekt primair tot het vastleggen van de jaarlijkse inflatiecorrectie van de tarieven van de verkeersboetes.

Net als andere jaren zijn de bedragen gebaseerd op de jaarlijkse inflatie. Dit percentage ligt in 2020 op 2,7 procent en is gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) in de periode van juni 2017 tot juni 2018. Concreet betekent dit dat snelheidsboetes met enkele euro’s omhoog gaan. Gestreefd wordt naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van 1 januari 2020.

Lees ook: Voortgangsbrief taxibeleid naar de Tweede Kamer

Grapperhaus
Ferdinand Grapperhaus