De Vervoerregio Amsterdam heeft besloten om de looptijd van de OV-concessie Amstelland-Meerlanden met vijf jaar te verlengen. De totale Connexxion looptijd van de concessie komt daarmee uit op vijftien jaar en eindigt in december 2032.

De concessie Amstelland-Meerlanden is op 10 december 2017 van start gegaan voor de duur van tien jaar, met de mogelijkheid om deze periode met vijf jaar te verlengen. Connexxion Openbaar Vervoer NV heeft onlangs een schriftelijk verzoek ingediend bij de Vervoerregio Amsterdam voor deze verlenging.

Voor het goedkeuren van de verlenging van de looptijd moet aan een aantal criteria worden voldaan. Zo moet de vervoerder uiterlijk vijf jaar na aanvang van de concessie in zero-emissiebussen en bijbehorende productiemiddelen investeren. Ook moet uit de OV-klantenbarometer blijken dat het vervoer door de reiziger jaarlijks vanaf de start van de concessie met minimaal een 7,2 wordt gewaardeerd. Verder moet de vervoerder zijn verplichtingen vanaf de start van de concessie in voldoende mate zijn nagekomen. Omdat Connexxion aan alle criteria heeft voldaan, heeft het dagelijks bestuur ingestemd met verlenging van de concessieperiode.

Tegen het besluit tot verlenging van de concessie Amstelland-Meerlanden kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7:1, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking ervan op 6 december 2019 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks  bestuur van Vervoerregio Amsterdam. In spoedeisende gevallen kan een belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Lees ook: Connexxion komt met reactie op negatieve berichtgeving elektrische bussen

Personenvervoer Magazine
gelezen in Personenvervoer Magazine
Lees ook  Breda past het vervoer voor leerlingen speciaal onderwijs aan
Print Friendly, PDF & Email