Print Friendly, PDF & Email

In de media is er meerdere keren aandacht besteed voor mogelijke negatieve gevolgen van de batterijcapaciteit van de elektrische bussen van Connexxion, onder andere in de Volkskrant. Volgens Connexxion zijn de problemen veel genuanceerder, en dat hebben ze in een artikel op de website toegelicht.

Volgens de Volkskrant is de grootste handicap van de e-bus zijn beperkte actieradius. Op papier kan hij met volledig geladen batterijen 200 kilometer afleggen. Maar de accu loopt sneller leeg bij koud weer, als de verwarming wordt aangezet. Om te allen tijde te voorkomen dat een bus met lege accu’s langs de weg komt te staan, houdt Connexxion een bereik aan van 72 kilometer. Hierdoor moeten ritten worden ingekort, waardoor reizigers vaak moeten overstappen.

“De verwarmingscapaciteit is ontoereikend en trekt de accu extra leeg. Nu al vallen regelmatig bussen stil door lege batterijen en bijvoorbeeld bij een brand in een laadstation kan de halve vloot voor lange tijd uitvallen.”

In de reactie van Connexxion melden zijn dat opdrachtgevers van het OV in Nederland met de green deal Zero Emissie stevige stappen aan het zetten zijn ten opzichte van andere landen in de verduurzaming van het openbaar vervoer. Vanaf 2025 mogen er geen dieselbussen meer instromen en na 2030 zijn ze niet meer zichtbaar in het straatbeeld.

“Transdev Nederland, moederbedrijf van Connexxion, heeft hierin de ambitie voorloper te zijn. Eerst in Eindhoven met 43 bussen en vervolgens in Amstelland-Meerlanden met 100 bussen. Door voorloper te zijn, benut de omgeving als eerste de voordelen op het gebied van minder uitstoot, leefbaarheid en comfort voor inwoners en reizigers. [..] De batterijkarakteristiek, waaronder de capaciteit, ontwikkelt zich in rap tempo, maar van die ontwikkeling profiteren de reeds geleverde bussen uiteraard niet mee.”

Connexxion meldt dat de actieradius van deze bussen een gegeven is waarmee ze rekenen in de vervoerplannen die worden gemaakt:

“Dat doen we op een manier om, anders dan het artikel in de Volkskrant suggereert, juist niet stil te vallen. Dit is sinds de instroom van deze voertuigen ook vrijwel niet gebeurd. Bij het bouwen van ieder Vervoerplan gaan we uit van de vervoervraag vanuit de reizigers. Door op deze manier het vervoerplan op te bouwen, en op zeker te spelen met de actieradius, voorkomen we juist mogelijke uitval met negatieve gevolgen voor reizigers. Dit is ook de actieradius waarmee de bussen in het huidige Vervoerplan zijn ingepland.”

De rijdende elektrische bussen hebben ook te maken gehad met externe factoren die er voor zorgden dat ze langere afstanden hebben moeten afleggen:

“Wel hebben we in dit gebied te maken met diverse omleidingen met een stevige impact op de dienstregeling, door diverse werkzaamheden in en rond Amsterdam en het mobiliteitsknooppunt Zuidas. We doen juist aanpassingen om hinder voor onze reizigers te voorkomen, zoals in alle gevallen waarin we dienstregelingen aanpassen.”

Voor de toekomst ziet Connexxion dat de ontwikkeling van de batterij snel gaat. In het aanbestedingstraject in deze regio is aangegeven dat de dieselbussen vervangen gaan worden door nieuwe elektrische voertuigen.

“Daarbij zien we dat we de voordelen van de verdere ontwikkeling van de batterij kunnen benutten. We zoeken hier naar de beste keuze voor dit vervoersgebied, gericht op de vervoervraag, de actieradius en levensduur van batterij.”

Bron: Connexxion.nl