Print Friendly, PDF & Email

Vandaag werd minister Van Rijn ontvangen door Zijne Majesteit de Koning. Na afloop hield de kersverse PVDA Minister Van Rijn (Medische Zorg) zijn toespraak. Hij gaf aan dat toen hij in het najaar van 2017 samen met Edith Schippers het ministerie van VWS verliet, er geen moment aan dacht dat hij weer zou terugkeren.

Toespraak van minister Van Rijn (Medische Zorg) op 23 maart 2020 na afloop van zijn beëdiging door Zijne Majesteit de Koning.

Beste mensen,

Toen ik in het najaar van 2017 samen met Edith Schippers het ministerie van VWS verliet, dacht ik geen moment dat ik er nu weer zou terugkeren.

Ik verliet VWS maar liet vooral heel veel dierbare collega’s achter. Samen hebben we jarenlang hard gewerkt aan heel veel onderwerpen.

We zijn de afgelopen weken pijlsnel in een crisis terechtgekomen waar nog veel harder gewerkt zal moeten worden. Door nog veel meer mensen. De coronacrisis zet ons leven op z’n kop.

Het is alle hens aan dek en dat is ook de reden van mijn Ja op het verzoek van premier Rutte om als tijdelijke opvolger van Bruno Bruins aan te treden. En samen met minister De Jonge de Corona-epidemie in Nederland te bestrijden. Ik dank de MP en de coalitiepartijen voor het vertrouwen.

Ik kan me voorstellen dat de keuze voor mijn persoon u heeft verrast. En geloof me: het was voor mij ook een grote verrassing.

U kent mij als lid van de Partij van de Arbeid die nu in de oppositie zit.

Maar er zijn momenten in het leven dat zulke politieke verschillen er niet toe doen. En ik ben opgevoed met de gedachte dat je er moet staan als er in zware tijden een beroep op je wordt gedaan.

Ik treed niet op namens de PvdA maar ik heb in overleg met Lodewijk Asscher besloten dit tijdelijk te doen, gelet op het grotere belang van het bestrijden van deze crisis.

Op persoonlijke titel betekent dat de PvdA-fractie gewoon blijft doen wat ze nu doet vanuit haar verantwoordelijkheid als oppositiepartij.

Wat mij betreft, besteden we hier verder zo min mogelijk aandacht aan. Er zijn veel zaken die veel belangrijker zijn op dit moment.

Ik wil graag mijn grote dank uitspreken aan Bruno Bruins. Hij heeft ongekend hard gewerkt als crisiscoördinator en heeft dat ook heel erg goed heeft gedaan.

Wij zijn hem allen veel dank verschuldigd.

Ik ken de mensen in de zorg, op het ministerie en bij het RIVM. Ik weet hoeveel deze crisis van hen vraagt. En ik weet dat zij bereid zijn om alles uit de kast te halen. Er komt nog ongelooflijk veel op ons af.

Ik wil hen ook vragen goed op zichzelf en elkaar te letten. Zij zijn ook gewoon moeder of vader, dochter of zoon. Dit is een sprint én een marathon. We moeten snel zijn en het ook nog lang volhouden. Dat betekent dat we het samen moeten doen. We hebben elkaar heel hard nodig tot de finish.

Vanaf vandaag zetten Hugo de Jonge en ik de strijd tegen het corona-virus met vereende krachten voort vanuit VWS en met alle collega’s uit het kabinet.

En dat is een strijd op meerdere fronten. Dat betekent alles op alles zetten om zorgpersoneel te beschermen door voldoende beschermingsmateriaal in de ziekenhuizen te krijgen, zoals mondkapjes en medische apparatuur, zoals beademingsmachines. Zodat dokters en verplegers hun werk kunnen doen.

Het betekent ook zorgen dat de intensive care capaciteit maximaal wordt uitgebreid en dat patiënten zo goed mogelijk over ziekenhuizen worden verspreid.

Het betekent ook de inzet van alle 17 miljoen Nederlanders om te doen wat nodig is. We hebben dit weekend gezien dat steeds meer mensen wèl bereid zijn om afstand te houden. Maar helaas zagen we ook veel mensen die buiten zijn en onvoldoende afstand houden. Dat kan echt niet meer. Bescherm uzelf. Bescherm uw naasten. Bescherm de kwetsbare mensen. Bescherm de mensen in de zorg.

Zoveel mogelijk thuis blijven, sociale contacten tot een minimum beperken en afstand houden is letterlijk van levensbelang in deze tijd. Help elkaar daarmee. Help uzelf daarmee.

En help daarmee de mensen in de zorg die voor ons allemaal zo hard werken om levens te redden. Zij krijgen terecht applaus. Maar ze hebben die inzet van ons allemaal nog een tijd nodig. 

Nederland kan veel aan. De zorg kan veel aan. We kunnen samen veel aan.

Ik heb inmiddels heel veel warme reacties gekregen op mijn benoeming. Het gemeenschappelijke element was: we gaan dit samen doen. Dat mag vertrouwen geven.

Ik zal vanaf vandaag alles doen wat in mijn vermogen ligt om ervoor te zorgen dat de mensen in de zorg hun werk optimaal kunnen doen.

Zodat zij mensen die ziek zijn door het coronavirus zo goed mogelijk kunnen helpen. Samen kunnen we meer. Samen kunnen we grenzen verleggen. Deze crisis bestrijden. Dat wordt van ons gevraagd. Dus dat gaan we doen.

Ik kan daarbij niet genoeg benadrukken dat we daar allemaal – 17 miljoen mensen – aan kunnen en moeten bijdragen. Houd afstand. Bescherm uzelf, bescherm de mensen om u heen, bescherm de kwetsbaren in ons land. En help daarmee onze mensen in de zorg met het redden van levens.

Dank u wel

Lees ook: Historische TV-toespraak van Mark Rutte over de coronacrisis

Ministerie van Zorg - Den Haag