De Nederlandse politiek is nog lang niet klaar voor e-trucks op de weg. De e-trucks die op dit moment in Nederland rijden laden vooral bij private laadpunten. Wanneer deze in aantal toenemen zal ook de vraag naar publieke, openbare laadinfrastructuur toenemen. Er moet dus zorgvuldig gekeken worden naar waar deze publieke laadpunten in aanvulling op de private laadinfrastructuur nodig zijn. 

In een schrijven aan de Tweede Kamer laat de staatssecretaris Stientje van Veldhoven weten dat de openbare infrastructuur voor snelladen langs de snelwegen op dit moment veelal niet geschikt is voor e-trucks of elektrische vrachtwagens. Dit geldt niet alleen voor Nederland maar ook voor andere Europese landen.

In de afspraken uit het Klimaatakkoord over de verduurzaming van het goederenvervoer zijn goede afspraken gemaakt over het realiseren van voldoende en robuuste logistieke laadinfrastructuur, om te voorkomen dat dit een belemmerende factor wordt bij de transitie naar elektrisch goederenvervoer over de weg. Logistieke laadinfrastructuur maakt onderdeel uit van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).

Tegelijkertijd worden er in de laadtechniek voor vrachtwagens grote stappen  gezet door de markt zelf. Zo presenteerde DAF en VDL onlangs nog een laadsysteem dat er door slim laden voor zorgt dat een e-truck per dag ruim 300 kilometer af kan leggen.

financiëring

Op dit moment zijn er al verschillende mogelijkheden voor financiële ondersteuning als het gaat om het realiseren van laadinfrastructuur voor e-trucks. Zowel de Demonstratieregeling klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI) als de MIA/VAMIL bieden de mogelijkheid om logistieke laadinfrastructuur voor het eigen vrachtwagens te financieren. 

De MIA/VAMIL biedt alleen de mogelijkheid voor financiële ondersteuning van private logistieke laadinfrastructuur. Voor de DKTI-regeling geldt dat publiek toegankelijke laadinfrastructuur wel in aanmerking kan komen voor financiering wanneer dit onderdeel uitmaakt van het project waaraan een financiële bijdrage wordt toegekend.

Lees ook: Quote noemt snellaadstations Fastned nu al technisch failliet

 
Stientje van Veldhoven
Stientje van Veldhoven
Print Friendly, PDF & Email