[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="lees voor"]

Sinds enkele weken is het gebruik van de openbare ruimte weer aan het toenemen. Na de eerste versoepeling van de coronamaatregelen gaan mensen er vaker op uit en wordt het steeds drukker. Tegelijk dient het publiek nog wel 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Er moet daarom goed worden gekeken naar de mogelijkheden om een groot gedeelte van de openbare ruimte weer in gebruik te kunnen nemen, waarbij het houden van een veilige afstand wordt gestimuleerd en realiseerbaar blijft.

VNG, Stadswerk en CROW bundelen met dit initiatief de krachten om gemeenten en andere overheden te ondersteunen bij de vraag hoe uitvoering te geven aan deze opgave. Elke gemeente is anders. Elke situatie is anders. Tegelijkertijd staan gemeenten ook voor vergelijkbare uitdagingen.

Op de website maaksamenruimte.nl gaat men kennis en ervaringen bundelen en delen, die in het land worden opgedaan bij de inrichting van de 1,5 meter samenleving. Over wat werkt, wat waar werkt en wat niet (meer) werkt. Waar kennislacunes zijn zullen wij deze aanvullen met handreikingen en ondersteuningsproducten. Dit doen we samen met een groeiend netwerk van experts en op basis van de input en vragen vanuit gemeenten en andere overheden.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

De Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) wordt gevormd door 355 Nederlandse gemeenten die samenwerken aan een krachtige lokale overheid. Samen vormen de gemeenten een sterk netwerk voor kennisontwikkeling en onderlinge kennisdeling, waarin met elkaar én met andere partijen wordt samengewerkt aan verbetering van de gemeentelijke uitvoering en dienst – verlening en de grote maatschappelijke en bestuurlijke opgaven die op ons afkomen.

Lees ook  VNG zet expertiseteam in voor verbetering leerlingenvervoer

Vereniging Stadswerk Nederland

Stadswerk is al 100 jaar lang dé vereniging van actieve gemeenten, betrokken professionals en bevlogen ondernemers in en rondom de openbare ruimte. Een excellent netwerk dat blijft werken aan oplossingen voor vraagstukken in de openbare ruimte. Het is daarmee dé plek waar de openbare ruimte aan kwaliteit wint op weg naar een Future Green City; een in alle opzichten groene en duurzame en toekomstbestendige openbare ruimte. Bij Stadswerk vertellen we niet hoe het moet, maar leer je van elkaar hoe kan. En daar profiteren alle inmiddels 17 miljoen gebruikers van de openbare ruimte dagelijks van!

CROW

CROW is in 1987 opgericht door overheden en marktpartijen en heeft meer dan 100 medewerkers. We zijn een stichting zonder winstoogmerk, maar opereren als een bedrijf met 15 zelforganiserende teams. Als kennisplatform ontwikkelen we richtlijnen, opleidingen en praktische tools voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en (openbaar) vervoer en voor aanbesteden en contracteren. Overheden en marktpartijen gebruiken deze bij het maken en uitvoeren van beleid en in aanbestedingstrajecten. Wij bekijken vraagstukken in samenhang en leggen verbindingen tussen werkterreinen, tussen beleid en praktijk, tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers en tussen verleden, heden en toekomst. Samen met de sectoren werkt CROW aan een veilig en goed geregeld Nederland.

Lees ook: Gemeenten verantwoordelijk voor doelgroepenvervoer

 
ahma
anderhalve meter afstand
Lees ook  VNG zet expertiseteam in voor verbetering leerlingenvervoer
Print Friendly, PDF & Email