Print Friendly, PDF & Email
[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="lees voor"]

Naar aanleiding van een eerder verschenen artikel verdiepen wij ons in één van de redenen waarom ouderen niet nog niet reizen. Het protocol veilig zorgvervoer werd opgesteld door de belangenorganisaties van de taxichauffeurs maar het lijkt erop dat de patiëntenorganisaties hierin niet betrokken werden. Kwetsbare ouderen en chronisch zieken maken zich, door de onduidelijkheid in de berichtgeving, zorgen over het gecombineerde vervoer.

verwarring alom

De berichtgeving van de politie maakt melding van het reizen met personen die niet uit hetzelfde gezin komen. Volgens de politie is het onverstandig en strafbaar om met 3 personen (of meer) in een auto te zitten als je niet uit hetzelfde huishouden komt. De norm is namelijk dat je 1,5 meter afstand moet kunnen houden, en dat lukt in een personenauto bijna nooit. Het kan je een boete opleveren van 390 euro. Wanneer twee huisgenoten samen reizen met een vriend(in) zijn dit nog steeds drie personen uit verschillende huishoudens. En kun je dus alle drie een boete krijgen. 

Valys is er voor reizigers met een mobiliteitsbeperking die verder reizen dan 25 km. Omdat de ritten vaak gecombineerd worden en deze reizigers meestal vanaf meerdere adressen komen en/of gaan kan het vervoer over een grote afstand lange tijd in beslag nemen. In het kader van de COVID-19 pandemie verwijst de website van Valys onder meer naar het protocol veilig zorgvervoer.

Dit is het protocol zorgvervoer zoals opgesteld door Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), de landelijke vereniging voor ondernemers actief in zorg- en taxivervoer, samen met de vakbonden FNV en CNV Vakmensen. Binnen dit protocol staat hierover het volgende :

“Als het niet mogelijk is om minimaal 1,5 meter in acht te nemen in het voertuig, gebruikt de chauffeur een chirurgisch mondkapje en de reiziger een niet-medisch mondkapje . Wat betreft het maximaal aantal te vervoeren reizigers afhankelijk van de grootte van het voertuig geldt voor de categorie reizigers vanaf 18 jaar: personenauto: maximaal 2 reizigers bus: maximaal 4 reizigers Voor reizigers t/m 18 jaar geldt er geen maximum aantal reizigers per voertuig”.

Een andere zorg bij ouderen is het langdurig gebruik van een mondkapje. De mondkapjes worden ook als een ramp ervaren voor veel chronisch zieken en het dragen ervan is niet altijd haalbaar bij lange reizen. In de praktijk verwijderen veel mensen het mondkapje om even ‘normaal‘ adem te halen en/of dragen deze bewust of onbewust verkeerd.

Lees ook  Politie: 800 overtreders in Noord-Holland onder verscherpt toezicht

Veel begrip maar weinig flexibiliteit…

Blogger Cornelis van De Zorgkrant geeft aan dat medewerkers van de boekingscentrale en de helpdesk van Valys begrip tonen voor de zorgen. Zij geven aan gebonden te zijn aan de richtlijnen die opgesteld zijn door hun opdrachtgever, VWS. Voor klachten verwijzen zij in dit voorbeeld naar VWS en de opstellers van het protocol veilig vervoer.

Voor een gemiddelde zorgvrager is dit geen doen en veel mensen durfden dan ook geen gebruik meer te maken van het zorgvervoer. Dit met als consequentie dat veel kwetsbare ouderen en chronisch zieken langer in een isolement moeten blijven zitten en/of ziekenhuisbezoek langer uitstellen. 

Lees ook: Vervoer van ouderen en gehandicapten blijft achter