[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="lees voor"]

Er is nog geen stormloop op de vrijwillige vertrekregeling van KLM, waarmee de luchtvaartmaatschappij gedwongen ontslagen wil voorkomen. Op vrijdag 26 juni wordt het kort geding behandeld dat VNC, de grootste vakbond bij KLM, heeft aangespannen tegen de directie over de ontslagmethode. Inzet van dit kort geding is de eis tot nakoming van het lifo-principe uit de cao. Daar waar volgens de vakbond last-in-first-out leidend zou moeten zijn conform de cao wil KLM ’afspiegelen’, waarbij de pijn over verschillende leeftijdsgroepen wordt verdeeld. De KLM weigert dit artikel na te leven.

De inzet van het kort geding is dat KLM zich houdt aan de gezamenlijk gemaakte cao-afspraken. VNC heeft FNV Cabine, als mede cao-partner, gevraagd om hen te steunen in deze zaak om de gezamenlijke cao-afspraken, waaronder artikel 4.3, te beschermen en zo onze standpunten te verenigen. FNV Cabine is daartoe niet bereid. Zij willen net als VNC een Ontslagcommissie instellen en vinden ook dat toepassing van het afspiegelingsbeginsel ongewenst is. Maar zij willen geen lifo maar de tot nu toe onbekende varianten op afspiegelen. VNC beraad zich op hun positie met betrekking tot FNV Cabine, er zijn meerdere opties om hen in rechte te betrekken.

vergoedingen

De maximale vergoeding is anderhalf jaarsalaris. Daardoor is de KLM-regeling gunstiger dan de reguliere ontslagvergoeding voor werknemers met een dienstverband langer dan tien jaar. De gemiddelde leeftijd van het cabinepersoneel is eind december 44 jaar. Ruim twee derde van het KLM-personeel werkt langer dan tien jaar, zo blijkt uit interne statistieken, die zijn ingezien door De Telegraaf. 

Lees ook  KNV en CNV ondertekenen CAO zorgvervoer- en taxi

Volgens voorzitter Rob Swankhuizen van de Nederlandse vakbond van luchtvaarttechnici zijn er tot nu toe circa 800 aanmeldingen op 30.000 man personeel. Het hele concern gaat uit van een krimp als gevolg van de coronacrisis van 20%, dat zou op de personeelssterkte van KLM 5400 banen betekenen. Bronnen in Parijs gaan uit van een hoger aantal, tussen de 6000 en 7000 banen. KLM geeft zondag geen commentaar op het aantal aanmeldingen tot nu toe.

infuus

KLM staat al maanden grotendeels aan de grond als het gevolg van de coronapandemie en ligt aan het staatsinfuus. Naar verwachting zal het luchtverkeer pas over een paar jaar terug zijn op het niveau van voor de crisis. De KLM-directie houdt de kaarten nog steeds voor de borst als het gaat om de herstructurering. Topman Pieter Elbers meldde deze week in een interne personeelsbrief dat het aantal vluchten in de zomer 60 tot 70% lager is dan vorig jaar.

Lees ook: KLM opent vrijwillige vertrekregeling personeel

Terminal ingang Schiphol
KLM 100 jaar
Print Friendly, PDF & Email