Print Friendly, PDF & Email

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met en met de steun van de andere partijen van het Bestuurlijk Overleg Eindhoven Airport, te weten de Staatssecretaris van Defensie, de Provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, de randgemeenten en Eindhoven Airport de heer Pieter van Geel uitgeroepen tot interim-voorzitter van de nieuwe opgerichte, permanente overlegstructuur het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). Pieter van Geel gaat gedurende 1 jaar het voortouw nemen bij de oprichting van het LEO en de verdere uitwerking van de uitvoeringsagenda Eindhoven Airport 2020-2030.

Het LEO is een breed overlegplatform dat wordt opgericht voor onbepaalde tijd. Het LEO is bedoeld voor het inbrengen van nieuwe ideeën en initiatieven, voor het transparant inventariseren van standpunten en meningen en voor het samen overbruggen van eventuele tegenstellingen en het zoeken naar kansrijke verbindingen tussen de luchthaven Eindhoven en haar omgeving. Het LEO bestaat uit een breed overleg. Het LEO bestaat uit een breed overleg, de Brede Overlegtafel, met daarnaast twee kamers: de civiele kamer ‘Ontwikkeling Eindhoven Airport’ en de militaire kamer ‘Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) Eindhoven’. De wettelijke taken van de COVM zijn hierbij niet gewijzigd.

Een aantal van de thema’s die in het LEO besproken zullen worden (geluidsbelasting, klimaatdoelstellingen) is inhoudelijk (zeer) complex. Het LEO heeft dan ook een belangrijke taak in het delen van actuele en voor brede doelgroepen begrijpbare informatie om zo expertise te helpen opbouwen. Het LEO organiseert hiervoor regelmatig workshops, (informele) bijeenkomsten en masterclasses voor ontmoeting en kennisdeling.

De vraag naar luchtvaart in Nederland blijft nog steeds toenemen en veel mensen hebben gemak van een vliegveld naast de deur zoals Eindhoven Airport dat is. Maar tegelijkertijd, en tegengesteld aan deze vraag, wordt vanuit alle hoeken van diezelfde samenleving de roep om een schonere, meer op duurzaamheid, innovatie en kwaliteit gerichte luchtvaartsector steeds sterker. Een luchtvaartsector die, net als iedere vervoerssector, maatschappelijk aanspreekbaar en aanvaardbaar is.

Lees ook  Ilse Zeemeijer: geluidsoverlast overvliegende vliegtuigen en piepende trams onderschat

De toekomstige ontwikkeling van Eindhoven Airport kan dan ook niet los worden gezien van deze huidige maatschappelijke en politieke context. En de veelheid aan opvattingen, standpunten en emoties die hierin bij alle betrokken partijen een rol spelen.

Lees ook: ANWB heeft verkiezing leukste uitjes in Nederland 2021