Het is weer iets drukker in de stad maar de taxichauffeurs merken er nog weinig van. Toch zijn de zorgen voorlopig niet voorbij. De opkomst van taxi apps heeft de taxi populairder gemaakt onder Amsterdammers en bezoekers aan de stad. Ondanks de coronacrisis, die keihard toesloeg in de sector, werkt de gemeente Amsterdam achter de schermen door aan nieuwe regelgeving voor de Amsterdamse taxisector. Vanuit bewoners wordt de oproep gedaan om als gemeente meer regie te nemen over de taximarkt.

Met de nieuwe regels wil de gemeente Amsterdam een gelijk speelveld voor de hele taximarkt en wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen de opstap- en de bestelmarkt. Per gebied zal worden bepaald welk soort taxivervoer is toegestaan en onder welke voorwaarden dit is. De taxi in Amsterdam moet een veilig en betrouwbaar vervoersmiddel blijven voor Amsterdammers en bezoekers.

bewoners

Zowel individuele bewoners als bewonersgroepen hebben een inspraakreactie gegeven. Reacties van centrumbewoners gaan grotendeels over de overlast en de verkeersonveiligheid door het grote aantal taxi’s in Amsterdam. Deze bewoners ervaren overlast door onder meer geluid, stank, toeteren en agressieve bejegening. Bewoners pleiten voor minder taxi’s. Verder hebben veel reacties betrekking op onveilig rijgedrag, zowel op de grachten als op de lijnbusbaan.

de branche

Vanuit de branche hebben zowel een aantal individuele chauffeurs/ondernemers gereageerd als Uber en KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer, de brancheorganisatie). Van de individuele insprekers is een aantal aangesloten bij een TTO en van een aantal is dit niet bekend. De branche pleit voor een snelle invoering van gelijke
regels voor alle chauffeurs en bemiddelaars, met zo min mogelijk administratieve lasten, en voor meer ruimte voor de taxi in de stad.

de stadsdelen

De zeven stadsdelen adviseren positief over het beleidsvoornemen en vragen aandacht voor specifieke knelpunten in hun gebied. Ze willen graag betrokken worden in de verdere uitvoering van de Agenda Taxi 2020 – 2025, met name als het gaat om het vormgeven van intelligente toegang voor taxi, nieuwe vormen van standplaatsen en bufferplekken.

vaststelling 

Het college heeft de Agenda Taxi 2020 – 2025 (PDF, 8,4 MB) en de Nota van Beantwoording (PDF, 820 kB) 6 oktober in haar vergadering vastgesteld. Nu gaan beide stukken ter bespreking naar de raadscommissie Milieu, Luchtkwaliteit en Water (MLW) van 29 oktober en daarna naar de gemeenteraad van 4 november ter vaststelling. Iedereen die tijdens de inspraakprocedure digitaal of schriftelijk heeft gereageerd, krijgt hierover bericht.

Lees ook: Met de nachttrein reizen van Amsterdam naar Zürich

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Sharon Dijksma
Burgemeester Sharon Dijksma
Pitane Driver
Print Friendly, PDF & Email