OV-bedrijven worden genationaliseerd en het openbaar vervoer wordt gratis als het aan BIJ1 ligt na de verkiezingen van 17 maart. Daarnaast is het openbaar vervoer in 2030 volledig elektrisch. De partij wil inzetten op Europees niveau om zo snel mogelijk op duurzame wijze een Europees spoornetwerk te realiseren. Vluchten binnen Europa kunnen op deze manier worden uitgefaseerd. Schiphol mag niet verder uitbreiden. Ook de plannen voor Lelystad Airport worden stopgezet. Vluchten binnen het Koninkrijk (en Suriname) moeten ook bij een eventuele prijsstijging als gevolg van maatregelen om luchtverkeer te reduceren betaalbaar blijven.

Een samenleving op basis van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit. Dat is de droom waarop onze partij gebouwd is. Een droom waarvan velen denken dat ze nooit werkelijkheid kan worden, omdat we al generaties lang in de nachtmerrie van het kapitalisme leven. 

natuur en vervoer

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) wordt een bereikbaarheidsfonds met als doel niet alleen het financieren van beter openbaar vervoer, maar ook (lokale) voorzieningen voor fietsen en deelvervoer. Er wordt een bereikbaarheidsnorm vastgesteld waaraan alle financieringsplannen worden getoetst. Deze norm bepaalt de maximale geografische afstand tussen burgers en openbaar vervoer.

BIJ1 is een politieke partij die staat voor een Nederlandse samenleving met gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen. Een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en onze verschillen niet worden veroordeeld, maar gewaardeerd. BIJ1 is ontstaan uit een gedeeld verlangen naar verbinding, solidariteit, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Met respect voor onze verschillen, maar met focus op wat ons verbindt.

Amsterdamse gemeenteraad

Sylvana Simons (50), lijsttrekker van de links-radicale emancipatiepartij Bij1, voert een intensieve campagne om in de Tweede Kamer te komen. Ze raakte politiek betrokken met het doel om haar platform en ervaring in te zetten voor een samenleving die voor iedereen werkt: een samenleving waarin gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, en solidariteit centraal staat. Daarom richtte ze in 2016 de partij BIJ1 op. Twee jaar later werd ze de eerste vertegenwoordiger van de partij in de Amsterdamse gemeenteraad, waar ze onderwerpen als racisme en ongelijkheid agendeerde. Ze boekte succes met haar aangenomen motie om gemeenteambtenaren privilegetrainingen te laten volgen en zo discriminatie op de werkvloer tegen te gaan, die nu is omgezet in beleid. Ook is de klimaatcrisis uitgeroepen op initiatief van Amsterdam BIJ1, en speelde Sylvana een grote rol bij het aangenomen voorstel om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden.

Lees ook  Waterstoftechnologie of kindervrije vluchtzones introduceren?

Ribbius Peletier-penning

De Ribbius Peletier-penning gaat dit jaar naar Sylvana Simons voor haar inzet in de Noord-Hollandse politiek. De onderscheiding draagt de naam van de eerste vrouwelijke bestuurder van Noord-Holland. De Provinciale Staten van Noord-Holland rijkt de penning ieder jaar uit aan een vrouw die zich verdienstelijk maakt voor de positie van vrouwen in de politiek. Dit doen zij sinds het 100-jarig jubileum van het vrouwenkiesrecht in 2019.

Lees ook: VVD wil meer concurrentie in het openbaar vervoer

Paramaribo, Suriname
Sylvana Simons werd geboren in 1971 in Paramaribo, Suriname
Print Friendly, PDF & Email