Print Friendly, PDF & Email

Het Nederlandse wegennet slibt steeds meer dicht waardoor in 2040 door de kleinste verstoringen in het verkeer razendsnel files kunnen ontstaan. Dat blijkt uit de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bij hoge economische en demografische groei neemt het autogebruik enorm toe, waardoor de congestie in 2040 verdubbelt ten opzichte van 2018, aldus het rapport. Het wegennetwerk is dan dermate overbelast dat al het verkeer onder de maximumsnelheid rijdt en kleine verstoringen snel tot filevorming leiden, ook buiten de spitsuren. Dit geldt zowel voor wegen rondom grote steden als in de regio’s.

“Dit rapport is een noodsignaal, want zonder extra investeringen in onze wegen staan we in 2040 muurvast. Nederland blijft naar verwachting groeien, zowel economisch als qua inwonersaantal. Dat betekent per saldo meer personen- en goederenverkeer. Deze cijfers liegen niet: als we die groei willen bijbenen, moeten we blijven investeren in infrastructuur".

Infrastructuur raakt verstopt
Volgens het rapport groeit het goederenvervoer in termen van vervoerd gewicht bij lage- en hoge economische groei bij alle modaliteiten: over de weg met 5% tot 27%, per spoor met 32% tot 55% en via de binnenvaart met 6% tot 20% tot 2040. Dat leidt ook bij lage economische groei tot verstopte weg-, water en spoorwegen, concludeert het rapport. Zelfs als het Rijk het huidige investeringsprogramma – het MIRT – uitvoert. In de analyse is bovendien rekening gehouden dat meer mensen in de toekomst thuis zullen werken en meer gebruik maken van het OV.

“We moeten echt af van het idee dat we na de coronacrisis van files af zijn: dat is echt een illusie. Dit rapport onderstreept opnieuw dat we het fileprobleem niet alleen oplossen met meer treinen of thuiswerken. Natuurlijk is meer asfalt geen doel op zich, en ik juich iedere investering in het verbeteren van onze mobiliteit toe, maar ook op onze wegen wordt het alleen maar drukker. En we staan straks weer en nóg massaler stil als een nieuw kabinet niet op tijd in die wegen investeert”.

3 miljard extra
TLN roept samen met de Mobiliteitsalliantie op om structureel 3 miljard euro extra vrij te maken voor investeringen in infrastructuur. Met die jaarlijkse extra investering keren we wat betreft bereikbaarheidsuitgaven als percentage van het BBP terug naar het niveau van tien jaar geleden, aldus Transport en Logistiek Nederland.

Lees ook: Ook in 2022 financiële steun voor het openbaar vervoer