Print Friendly, PDF & Email

Bij de start van het nieuwe schooljaar is het zaak voor alle weggebruikers om alert te zijn. Dat geldt zeker voor gemotoriseerd verkeer op momenten vlak voor- en na de schooltijd. Extra waakzaamheid is geboden in de schoolomgevingen. Probeer in de mate van het mogelijke schoolomgevingen vlak voor en na schooltijd te vermijden op je route.

Hou ook zeker voldoende afstand ten opzichte van fietsers als je hen inhaalt. Dit wil zeggen: minstens 1 meter binnen de bebouwde kom, 1,5 meter buiten de bebouwde kom. Ook het respecteren van de snelheidsregimes is essentieel: 30 km/u is er niet om je als automobilist te pesten. Het dient om de verkeersveiligheid van alle weggebruikers te garanderen.

Hou ook zeker voldoende afstand ten opzichte van fietsers als je hen inhaalt. Dit wil zeggen: minstens 1 meter binnen de bebouwde kom, 1,5 meter buiten de bebouwde kom. Ook het respecteren van de snelheidsregimes is essentieel: 30 km/u is er niet om je als automobilist te pesten. Het dient om de verkeersveiligheid van alle weggebruikers te garanderen.

voorbereiding

Vaak vragen ouders zich af wat de leeftijd is waarop hun kind voor het eerst alleen naar school kan gaan. Dat hangt van een hele hoop factoren af, zoals de weg die je moet afleggen, de verkeersdrukte de maturiteit van het kind, zijn ervaring in het verkeer, etc. Studies tonen aan dat voor de leeftijd van 8 à 9 jaar kinderen niet in staat zijn om alle verkeerssituaties de baas te kunnen. Je mag je kind dus niet overschatten. Het is dus belangrijk dat je de route naar school goed bestudeerd en inoefent vooraleer je kind alleen op pad te sturen. Bekijk dus goed welke route het meest geschikt is om naar school te gaan. Dat is niet altijd de kortste route. Soms is een iets langere route met minder kruispunten of gevaarlijke punten meer geschikt als reisroute.

Het is wel belangrijk dat je vroeg of laat je je kind zelfstandig naar school laat gaan. Met de auto je kinderen blijven afzetten, zorgt niet alleen ervoor dat je kinderen niet zelfstandig zich in het verkeer leren verplaatsen, het vergroot ook het mogelijke conflict in de buurt van de scholen tussen gemotoriseerd verkeer en kwetsbare weggebruikers.

Lees ook: Mobiliteitsexpert vraagt moed van politici

fietsen in Neder-Over-Heembeek