Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

In 2021 zijn in totaal 12.082 zware bedrijfswagens (vrachtwagens) verkocht. Een stijging van 8,2 procent ten opzichte van 2020, toen in totaal 11.170 vrachtwagens werden geregistreerd. Ook de registraties van lichte bedrijfswagens (bestelwagens) lieten positieve cijfers zien en stegen met 13,3 procent ten opzichte van 2020 naar in totaal 68.443 stuks. Dit blijkt uit cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en databureau RDC.

De verkoop van vrachtwagens is in 2021 dankzij de aantrekkende economie en toenemende investeringen door ondernemers flink opgeveerd tot bijna 12.100 stuks. Dit aantal had volgens RAI Vereniging en BOVAG nog hoger kunnen liggen als fabrikanten hun volledige productiecapaciteit hadden kunnen benutten. Helaas wordt ook deze branche geraakt door de stagnerende toelevering van onderdelen, waaronder computerchips. Mede hierdoor viel ook het aantal registraties afgelopen december 18.6 procent lager uit (656 stuks) dan een jaar eerder toen nog in totaal 806 vrachtauto’s werden gekentekend.

De registraties van bestelwagens lieten in de laatste maand van het jaar juist een plus van 18,4 procent zien en kwamen daardoor uit op 4.221 ten opzichte van 3.564 stuks in december 2020. Ondanks dat ook hier de sector profiteert van meer investeringen, speelt het tekort aan onderdelen en de wereldwijde logistieke problemen de sector parten waardoor in deze branche de productie niet op volle kracht kon draaien.

Registratie zero-emissie voertuigen
De verkoop van emissievrije vrachtwagens blijft vooralsnog beperkt. In 2021 werden er in totaal 219 batterij-elektrische trucks geregistreerd en 45 waterstof-elektrisch aangedreven trucks. Hiermee kwam het totaal op 264 uit, terwijl in 2020 nog 487 emissieloze trucks werden geregistreerd. De daling wordt mede veroorzaakt door ondernemers die hun investering uitstellen in afwachting van de aankoopsubsidie op deze trucks.

Voor bestelwagens lag dit anders. In 2021 steeg het aantal elektrisch aangedreven voertuigen van 1.680 in 2020 naar 3.177 stuks in 2021 (+89,1 procent). Sinds maart 2021 kunnen ondernemers gebruik maken van een aankoopsubsidie op elektrische bestelwagen (SEBA-regeling) van maximaal 5.000 euro per voertuig.   

Verduurzaming goederenvervoer
De truck- en bestelwagenfabrikanten zetten vol in op de ontwikkeling van duurzame voertuigen, waaronder zero-emissie. Voor de Nederlandse markt is dat van belang nu met de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek is afgesproken om vanaf 2025 een groot aantal binnensteden emissievrij te bevoorraden. Tot 2030 moeten daardoor circa 12.000 zero-emissie trucks op de weg komen voor de bevoorrading van binnensteden. Komende jaren is het financiële gat tussen een zero-emissie truck en conventionele vrachtwagen nog dusdanig groot, dat ondernemers zonder extra steun flink meer moeten investeren.

Vanaf medio 2022 komt er weliswaar een subsidieregeling voor zero-emissie trucks beschikbaar, maar RAI Vereniging en BOVAG benadrukken dat om de elektrificatie te versnellen, meer nodig is. Naast de geplande aankoopsubsidie van 40 procent van de meerprijs van een e-truck, is berekend dat tot 2030 circa 1,2 miljard euro extra nodig is om het bedrijfseconomische gat tussen een dieseltruck en zero-emissie vrachtwagen te dichten. Mede daarom willen RAI Vereniging en BOVAG dat in de overgangsfase komende jaren ook andere schone technieken zoals (plug-in) hybride en biobrandstoffen worden omarmd. Hierdoor krijgen ondernemers voldoende schone alternatieven om hun wagenpark te verduurzamen en de uitstoot van CO2 te verminderen.

Tot slot benadrukken beide partijen dat de CO2-doelstellingen alleen kunnen worden behaald door te zorgen voor een robuuste laad- en tankinfrastructuur. Juist op dit punt moeten alle zeilen worden bijgezet en moet komende jaren fors worden geïnvesteerd, aldus RAI Vereniging

Lees ook: Vorig jaar minder nieuwe personenauto’s geregistreerd

In 2021 zijn in totaal 12.082 zware bedrijfswagens (vrachtwagens) verkocht.