Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Een belangrijke stap in de borging van de kwaliteit van het ziekenvervoer.

NFK heeft op 12 mei het Convenant kwaliteitsrichtlijnen ziekenvervoer ondertekend samen met patiënten- en cliëntenorganisaties, vervoerders en zorgverzekeraars. Hiermee hebben we een belangrijke stap gezet in de borging van de kwaliteit van het ziekenvervoer. NFK, Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), Ieder(in) en Patiënten Federatie Nederland (PFN) tekenden het convenant namens de gezamenlijke patiënten- en cliëntenorganisaties, Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) namens vervoerders en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) namens verzekeraars.

In de nieuwe kwaliteitsrichtlijnen zijn de voorwaarden opgenomen waaraan het vervoer moet voldoen. Het gaat onder andere om bejegening, bereikbaarheid voor het maken van afspraken, op tijd rijden en begeleiding. Ook de afhandeling van klachten is in de richtlijn geregeld. Daarnaast is vastgelegd dat de taxichauffeur verantwoordelijk is tot aan de deur van het ziekenhuis. Als je binnen het ziekenhuis hulp nodig hebt om tot op de afdeling te komen, dan is dat de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. Met de ondertekening van dit convenant hebben alle partijen vastgelegd om hier gezamenlijk op toe te zien. Het kader is een basis voor vervoer van goede kwaliteit tegen een adequate vergoeding.

Kwaliteit zittend ziekenvervoer onder de maat

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport had in 2019 meerdere signalen ontvangen van onder andere KNV, FNV Taxi, de Nierstichting en PFN over de lage prijzen die zorgverzekeraars zouden hanteren bij de inkoop van zittend ziekenvervoer. Om die reden kon de kwaliteit niet meer gegarandeerd kon worden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werd gevraagd om met partijen een verkenning te doen over mogelijke problemen bij de inkoop van het ziekenvervoer.

Lees ook  KNV: VVD-coryfee Fred Teeven voorgedragen als nieuwe voorzitter

In opdracht van de NZa startte NFK de Doneer Je Ervaring ‘Hoe ervaren (ex-)kankerpatiënten het taxivervoer naar het ziekenhuis?’. NFK heeft mensen die kanker hebben (gehad) gevraagd hoe zij de kwaliteit van het taxivervoer naar het ziekenhuis ervaren. Ook werd er gevraagd naar bereikbaarheid van het taxibedrijf en of de taxi op tijd kwam. Belangenbehartiger Pauline Evers heeft de uitkomsten van de Doneer Je Ervaring ingebracht bij gesprekken met zorgverzekeraars en andere relevante partijen, om met hen te werken aan de verbetering van de kwaliteit van het taxivervoer. Na een gedegen overlegtraject heeft dit nu het nieuwe kwaliteitskader opgeleverd.

Kankerpatiënten krijgen altijd vergoeding binnen de basisverzekering voor vervoer in verband met behandeling met radiotherapie, chemotherapie of immunotherapie en de daarbij behorende controles. Dit is vastgelegd in de zorgverzekeringswet. Meer informatie over het vervoer naar het ziekenhuis vind je op kanker.nl.

Foto: Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

Gerelateerde artikelen: