Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Willen Minister Peeters en MOW het vervoer op maat opnieuw bij De Lijn halen?

In de commissie personenmobiliteit van de MORA wordt momenteel gewerkt aan een advies over een ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse Vervoersautoriteit. In het kader van die besprekingen, vernemen we via het kabinet van minister Peeters dat De Lijn plots een veel belangrijkere rol zou gaan spelen in de opstart van het netwerk van vervoer op maat.

Voor de Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur, kortweg GTL, is dat een bizarre ommekeer. Al van bij de start van de besprekingen over de omschakeling van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid, werd ervan uitgegaan dat het netwerk van  Vervoer op maat onder een neutrale tactische regie en operationele regie zou werken. De operationele regie zou in de handen komen van een “neutrale” mobiliteitscentrale (Hoppin).

vertragingen

Volgens GTL heeft de opstart van de  basisbereikbaarheid opeenvolgende vertragingen opgelopen. Nu lijkt de minister te plooien, door de teugels opnieuw in de handen van De Lijn de geven.  De taxisector is daar niet mee gediend. GTL wil herinneren aan het oorspronkelijk doel van de hervorming: het openbaar vervoer  meer vraaggestuurd maken om aan iedereen een gepaste vervoersoplossing te bieden. Met andere woorden, een echte “basisbereikbaarheid” garanderen, zonder blinde vlekken in het vervoersaanbod maar ook zonder onderbenutte lijnen en leegrijdende bussen op bepaalde uren. Hoe? Door het geregeld vervoersaanbod aan te vullen met gesubsidieerde OV-taxidiensten.

(Tekst loopt door onder de foto)

GTL meent te weten dat De Lijn met haar eigen belbussysteem er de laatste 20 jaar niet is in geslaagd om in Vlaanderen een efficiënt vraaggestuurd vervoersaanbod te organiseren, terwijl dat in Nederland en in de Scandinavische landen al bestond. De organisatie voert aan dat het is aan niet de Vlaamse Vervoersautoriteit is maar wel De Lijn die door de minister zou aangesteld worden om alle vormen van vervoer te laten contracteren. 

deelsystemen

Concreet gaat het over de contracten met de exploitanten van bussen, collectieve taxi’s, enz. voor zowel het kernnet, het aanvullend net als het Vervoer op Maat. Voor wat deelsystemen betreft moet er nog een keuze gemaakt worden rond de exacte invulling en contractering. Het kabinet, het Departement MOW en De Lijn voeren op dit ogenblik volop gesprekken met betrekking tot deze mogelijke verschuivingen in de taakverdeling. Alle activiteiten rond communicatie van basisbereikbaarheid zijn voorlopig opgeschort tot er meer duidelijkheid komt rond de taakverdeling.

De enige grote wijziging die overeind blijft, lijkt de inwerkingtreding van de Hoppincentrale.

Lydia Peeters
Foto: Lydia Peeters - Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Gerelateerde artikelen:
Agendapakket