Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Schippers kunnen vanaf 7 februari een aanvraag indienen bij de RVO.

Binnenvaartschippers kunnen ook in 2023 subsidie aanvragen om hun motor te laten vervangen door een nieuwer, duurzamer model met minimaal Stage V niveau. Hiervoor wordt door het Rijk een extra 8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Door de populariteit van de subsidieregeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was de subsidiepot die er voor de komende jaren beschikbaar was al snel uitgeput.

“De binnenvaart staat voor een grote verduurzamingsopgave, en kan dit niet alleen. Het is goed om te zien dat schippers zo voortvarend aan de slag zijn gegaan met motorvervanging en dat wil ik blijven stimuleren. Want een lagere uitstoot van stikstof en andere stoffen door de binnenvaart is iedereen bij gebaat.”

(Tekst loopt door onder de foto)

Daarom komt er nu extra geld beschikbaar. Schippers kunnen vanaf 7 februari een aanvraag indienen bij de RVO. Naast het extra geld voor de motorvervanging wordt het maximale subsidiebedrag per aanvraag ook verhoogd, van 200.000 naar 400.000 euro.

Een eerdere optie die er was om een SCR-katalysator aan te schaffen en te laten installeren in een motor bleek minder in trek bij ondernemers. De regels voor deze subsidie worden daarom verruimd, zodat er geld kan worden aangevraagd voor de aanschaf en installatie van een katalysator in combinatie met een roetfilter. Voor 2023 is hiervoor 12,9 miljoen euro beschikbaar, aldus de Rijksoverheid.

binnenscheepvaart

De binnenscheepvaart is een belangrijk onderdeel van het transportsysteem in veel landen, met name in Europa. Het betreft het transport van goederen en personen via rivieren, kanalen en meren binnen een land of een bepaald gebied.

In tegenstelling tot de zeevaart, die zich richt op het transport over grote afstanden, is de binnenscheepvaart gericht op het vervoer van korte tot middellange afstanden. Dit maakt het een efficiënte en milieuvriendelijke manier om goederen te vervoeren, omdat het transport per schip over het algemeen minder energie verbruikt dan het transport per vrachtwagen of trein.

Er zijn verschillende soorten schepen die gebruikt worden in de binnenscheepvaart, afhankelijk van het type goederen dat wordt vervoerd en de omstandigheden waaronder het transport plaatsvindt. Zo zijn er bijvoorbeeld vrachtschepen voor het transport van goederen zoals brandstof, aardappelen en cement, en passagiersschepen voor het vervoer van personen. Er zijn ook speciale schepen voor het transport van bulkgoederen zoals zand en graan, en vloeibaar transport zoals olie en chemicaliën.

De binnenscheepvaart heeft ook een belangrijke rol in het toerisme, met name op rivieren en kanalen. Er zijn talloze rondvaarten en cruises op binnenwateren beschikbaar, die toeristen de kans geven om het landschap te verkennen vanuit het water.

Een niet te onderschatten aspect van de binnenscheepvaart is de infrastructuur die nodig is om het transport mogelijk te maken. Dit omvat onder andere havens, sluizen, bruggen en kanalen die zijn aangelegd om het vervoer van schepen te vergemakkelijken. Deze infrastructuur is vaak het resultaat van jarenlange investeringen en samenwerking tussen overheden, bedrijven en andere belanghebbenden.

In de afgelopen decennia is de binnenscheepvaart steeds verder geautomatiseerd en geoptimaliseerd om het transport efficiënter en duurzamer te maken. Zo zijn er bijvoorbeeld steeds meer elektrische schepen in gebruik, die geen uitlaatgassen produceren en dus bijdragen aan een schoner milieu.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket